Kongekrabbekvoten er fastsatt

Totalkvoten for kongekrabbe for neste sesong er satt til 900 tonn hannkrabbe og 50 tonn hunnkrabber i det regulerte området øst for Nordkapp. For hannkrabbene betyr det en reduksjon på 25 prosent.

– Kvotenivået er basert på Havforskningsinstituttets bestandsundersøkelser og Fiskeridirektoratets tilråding og innebærer en videreføring av siste års beskatningsnivå i det regulerte området, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Se også: Tester krabbeskjell mot eksem (video)

100 tonn av hannkrabbekvoten settes av til skadde krabber, slik at også denne delen av bestanden kan utnyttes kommersielt.

Les flere nyheter