Sjøforsvaret åpner for utenlandske offiserer

Mangel på teknisk personell gjør at Sjøforsvaret vurderer å se mot utlandet for å finne offiserer til fregattene.

Kommandør Sven Erik Kvalvaag, sjef for Fregattvåpenet, bekrefter overfor Bergens Tidende at de har bedt Sjøforsvarsstaben se på muligheter for å få inn utenlandsk personell.

Nesten siden fregattene var nye har sjøforsvaret hatt problemer med å bemanne de høyteknologiske fartøyene med ingeniørutdannede offiserer. Fregattvåpenet mener derfor det er svært viktig å opprette samtaler med andre lands mariner for å se om det er mulig å få personell derfra, ikke bare til fregattene, men også til andre fartøyer.

I første omgang er det snakk om få inn opptil sju offiserer til nøkkelstillinger på fregattene.

– Det er selvfølgelig et viktig prinsipielt spørsmål om vi skal ansette utlendinger på norske marinefartøyer. Det er nå opp til sjøforsvaret og generalinspektøren å avklare, sier kommandør Kvalvaag.

Informasjonssjefen i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Per Rostad, sier forslaget om å få inn utenlandske offiserer er helt i startfasen.

– Vi ser at det er noen administrative utfordringer med å ansette utenlandsk personell i forhold til å ha dem på vanlig utveksling. Likevel er det relativt normalt i andre mariner å tilby utenlandske offiserer fast ansettelse i Sjøforsvaret, sier Rostad.

Les flere nyheter