Staten gir norsk forsvarsindustri kampfly-sponsing

Tom Burbage, toppsjef for F-35 programmet møtte statssekretær Roger Ingebrigtsen (t.v.)tirsdag. Fortsatt uteblir ordres til norsk industri. Foto: Morten Holm/SCANPIX. Les mer Lukk

De forespeilede oppdragene til norsk forsvarsindustri i forbindelse med kjøp av kamfply fra USA, uteblir. Nå skal skattebetalerne sponse industrien så de kan kapre bestillinger.

Forsvarsdepartementet lanserer et program som skal bidra til å øke de norske bedriftenes sjanser til å kapre kontrakter med produsentene av det amerikanske kampflyet F-35, som også Norge planlegger å kjøpe.

Samlet sett har Lockheed Martin og motorleverandøren Pratt & Whitney presentert industrielle muligheter for norsk industri på om lag 36 milliarder kroner, opplyser Forsvarsdepartementet.

Les også: Nye kampfly satt på bakken

Visjon ble til illusjon

Det er imidlertid bare undertegnet avtaler for 2 milliarder kroner, og norske myndigheter finner det derfor nødvendig å yte drahjelp.

Daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mente i 2008 at det var mulig å forhandle fram gjenkjøpsavtaler for like mye som det flyene ville koste, kanskje mye mer. Dette har vist seg svært vanskelig.

Bare bestillingen av fire øvelsesfly koster til sammenlikning 4,8 milliarder kroner.

Les: Regjeringen blar opp 4,8 milliarder til kampfly

Les også: Ekspert: - Kampfly kan føre til nedleggelser

Kutt og vansker

Tekniske vansker, forsinkelser, budsjettoverskridelser og kutt i det amerikanske forsvarsbudsjettet har ført til frykt for at flyet skal bli dyrere enn forutsatt, og gjenkjøpsavtaler blir dermed desto viktigere.

Norsk forsvarsindustri har hittil kapret få kontrakter, selv om dette i årevis har vært et sentralt tema i forhandlingene med amerikanerne.

Senest i januar var forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) i Washington og understreket sterkt viktigheten av å slippe til norske leverandører.

Viktig bidrag

– Sammen med industriens egen satsing har jeg tro på at dette programmet vil være et viktig bidrag til å realisere den industrielle målsettingen om at verdiskapningen skal tilsvare anskaffelseskostnaden for F-35, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) i Forsvarsdepartementet.

Hans departement vil heretter kunne dekke deler av bedriftenes kostnader knyttet til utvikling og produksjon av komponenter til F-35-flyene.

Den norske regjeringen har særlig presset på for at Kongsberg Gruppens Joint Strike Missile (JSM) skal bli en integrert del av det amerikanske kampflyet. Det har hittil ikke lykkes, men arbeidet med å tilpasse systemet til flyet, fortsetter.

154 milliarder kroner

Australia og Canada, som også er partnere i utviklingen av F-35, lanserte tilsvarende støtteordninger for sin forsvarsindustri i fjor.

Andre partnerland gir også økonomiske bidrag til egen industri for å sikre kampflykontrakter.

Stortinget vedtok i 2008 å erstatte dagens F-16 med F-35. Det er ikke avgjort hvor mange fly som skal kjøpes, men forsvarssjefen anbefaler 56.

Innkjøpsprisen er anslått til drøyt 60 milliarder kroner, mens den såkalte levetidskostnaden er anslått til å bli rundt 154 milliarder kroner.

Før påske skal forsvarsminister Espen Barth Eide legge fram kampflykjøpet for Stortinget, inkludert plan for finansiering, gjenkjøpsavtaler, industrisamarbeid og lokalisering av framtidig base for de nye flyene.

Les flere nyheter.