Raskt på frifot etter tvungent psykisk helsevern

Halvparten av dem som dømmes til tvungent psykisk helsevern, er ute av sykehuset etter ett år.

Det kom fram på et lukket kurs for psykiatere og psykologer i regi av Den norske legeforening denne uken, ifølge Aftenposten.

På kurset ble det pekt på en rekke svakheter ved oppfølgingen av farlige pasienter. Om lag halvparten av dem som dømmes til tvungent psykisk helsevern, får lov til å sove hjemme. Og bare én av fem dømte er fortsatt på sykehus etter fem år.

Les også: Minst fem drapsmenn har rømt fra psykisk helsevern

– Tilfeldigheter avgjør

Rundt halvparten av dem som er underlagt tvungent psykisk helsevern, er dømt for drap eller drapsforsøk. Flere av deltakerne på kurset denne uken skal ha gitt uttrykk for at det er tilfeldigheter som gjør at det ikke oftere går galt når pasientene slipper ut av sykehus.

Det ble trukket fram flere eksempler på at informasjon ikke når fram mellom de ulike delene av systemet som skal ivareta de dømte, skriver Aftenposten. Et av tilfellene dreide seg om en kvinne som ble boende hjemme etter at hun var dømt til tvungent psykisk helsevern.

Da saken kom opp til ny vurdering, viste det seg at hun ikke hadde fått noen psykiatrisk behandling overhodet. Kvinnen klarte seg likevel bra hjemme og gjorde ikke noe galt i etterkant av dommen.

Les også: Hver tredje sluppet fri

Følger behandlingen

Mannen som i 2004 gikk amok på en trikk i Oslo og drepte én person, har levd utenfor institusjon siden 2009, ifølge Dagbladet. Da hadde dommen på tvungent psykisk helsevern vært rettskraftig i fire år.

Psykologen som er faglig ansvarlig for mannen, har gjort det klart at hun ikke anser ham som farlig nå så lenge han følger behandlingsopplegget sitt. Og det gjør han til punkt og prikke.

Omtrent samtidig med at mannen fikk slippe ut fra institusjon, ble han tildelt egen omsorgsleilighet i Oslo, skriver Dagbladet. Men han er fortsatt i dag underlagt tvungent psykisk helsevern. Mannens ønske om frikjennelse ble nylig avvist av Borgarting lagmannsrett.

47-åringen, som har bakgrunn fra Somalia, har samme diagnose som terrorsiktede Anders Behring Breivik, paranoid schizofren. Lagmannsretten frykter tilbakefall dersom mannen selv får ansvar for å ta medisinene sine.

Les også: Eksperter overrasket over Breivik-rapport

Les flere nyheter