70 år siden jødeutryddelsen ble planlagt

Tysklands president Christian Wulff (t.v.) og hans kone Bettina (t.h.) I møte med Anna Mettbach, en overlevende fra konsentrasjonsleiren Auschwitz. Foto: Scanpix/Reuters. Les mer Lukk

Møtet varte bare halvannen time, men ble skjebnesvangert for millioner av jøder. Fredag er det 70 år siden Wannsee-konferansen, der de tyske nazistene planla holocaust.

Wannsee-konferansen  
*15 ledende tyske nazister kom 20. januar 1942 sammen til konferanse i en villa ved innsjøen Wannsee sørvest for Berlin. Deres oppgave var å foreslå «en endelig løsning på jødeproblemet».


*Konferansen ble leder av Reinhard Heydrich, som var Det tredje rikes sikkerhetssjef. Han ble året etter drept av tsjekkoslovakiske motstandsfolk i Praha.

*Referent på konferansen var Adolf Eichmann, som arbeidet med saker som angikk jøder i sikkerhetspolitiet Gestapo. Eichmann ble dømt til døden og henrettet i Israel i 1962.

*Deltakerne på Wannsee-konferansen var enige om hva som måtte skje: Før andre verdenskrig var over, måtte alle jøder være fjernet fra alle områder i Europa der Tyskland hadde kontroll.

*I praksis ble dette klarsignalet for utryddelsen av over seks millioner jøder. Da Wannsee-konferansen fant sted, var massedrapene allerede i gang i Baltikum, Hviterussland og Ukraina.

(Kilder: Nyhetsbyrået DPA, nettstedet ghwk.de)

Konferansen i en villa ved innsjøen Wannsee 20. januar 1942 munnet ut i et forslag til «endelig løsning på jødeproblemet». Kaldt og kynisk gikk deltakerne på møtet inn for å utrydde alle jøder som befant seg i tyskkontrollert område.

Protokollen fra møtet fyller 15 sider, og ble ført i pennen av Adolf Eichmann, som var løytnant i den såkalte sikkerhetsstyrken SS. Eichmann skulle 20 år senere bli hengt i Israel som straff for folkemordet han var med på å organisere.

Massemord

Historikere beskriver protokollen fra Wannsee-konferansen som «en håndbok i massemord». Allerede før konferansen fant sted, var Det tredje rikes ledere blitt enige om å utrydde alle jøder i de områdene der tyskerne hadde kontroll, er historikernes oppfatning.

Og da de 15 høyt plasserte nazistene satte seg rundt forhandlingsbordet i villaen ved Wannsee, hadde SS-folk allerede drept over en halv million jøder i områdene bak Østfronten. Det samlede tallet på jødiske innbyggere i Europa på denne tiden ble beregnet til 11 millioner.

Europa skulle «finkjemmes fra øst til vest», heter det i Eichmanns protokoll fra møtet. Jødene som ble funnet skulle tvinges til veibygging og annet hardt fysisk arbeid «selv om mange utvilsomt vil falle fra som følge av naturlig avgang», heter det videre.

Utryddelse

Ordren lød på «utryddelse gjennom arbeid». Mange jøder ble også tvunget til å arbeide seg bokstavelig talt til døde, mens andre – blant dem eldre mennesker, kvinner og barn – ble sendt til gasskamrene eller drept på andre måter.

Nazi-Tysklands øverste leder Adolf Hitler var ikke til stede på konferansen ved Wannsee. Han utstedte heller aldri noen skriftlig ordre om massedrap på jødene, men overlot papirarbeidet til andre, sier Norbert Kampe, som er sjef for museet i villaen.

Før Wannsee-konferansen skal nazistenes sikkerhetssjef Richard Heydrich ha sikret seg ryggdekning fra Hitlers nestkommanderende Hermann Göring. Göring ga Heydrich fullmakt til å trekke alle deler av Tysklands statsapparat med i utryddelsen av jødene.

Les flere nyheter