Utvalg vil ha flere byråkrater

– FOR LITE BYRÅKRATI:Statsråd Audun Lysbakken (SV) mottar likestillingsutvalgets forslag om organiseringen av fremtidens likestillingspolitikk. Professor Hege Skjeie har ledet utvalget og overleverte rapporten. Foto: Scanpix Les mer Lukk

Det såkalte Skjeie-utvalget, som skal utrede norsk likestillingspolitikk, vil ha flere byråkrater til å jobbe med likestillingspolitikk.

Likestillingsnemnd og likestillingsombud er nemlig ikke nok. Skjeie-utvalget vil opprette et nytt forum for likestilling i arbeidslivet, et nytt kontaktutvalg mellom departementet og likestillingsorganisasjonene, og et nytt likestillingsdirektorat for å styrke likestillingsbyråkratiet. I tillegg skal nåværende nemnd og ombud styrkes kraftig, skriver Klassekampen.

– Problemet er ikke at det blir for mye byråkrati, men at det er for lite byråkrati på plass i utgangspunktet, sier professor Hege Skjeie, som leder det offentlige likestillingsutvalget.

Les også: – Bruk mer penger på byråkrati

I november leverte utvalget sin første rapport til statsråd Audun Lysbakken (SV) og foreslo en rekke tiltak. Opprustningen er helt nødvendig, mener Skjeie.

– Vi vil gi politikken en verktøykasse for likestilling den i dag ikke har, sier hun.

Linda Hofstad Helleland i Høyre er totalt uenig i forslagene.

Les også: Hele 72 prosent sier nei til EU

– Vi trenger ikke flere skjema- og papirflyttere, men handling konkret rettet mot individer som i dag opplever at man ikke er likestilt ut fra kjønn. Da tenker jeg særlig på minoritetskvinner, sier hun.

Neste del av Skjeie-utvalgets rapport skal legges fram i august neste år.

Les flere nyheter