Slipper unna straff for familievold

Åtte av ti som anmeldes for familievold slipper straff. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Les mer Lukk

Kvinner anmelder familievold som aldri før, men færre enn to av ti saker ender med dom.

En gjennomgang VG har gjort viser at bare 15 prosent av fjorårets anmeldelser som gjaldt vold i nære relasjoner, førte til en domfellelse.

Artikkelen sier ingenting om hvordan de øvrige 85 prosentene slutter; hvor mange saker som henlegges og av hvilke grunner, hvor mange som trekkes eller hvor mange som ender med frifinnelse i retten.

Les også: Fakkeltog mot vold mot kvinner

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at domfellelsesandelen ligger på rundt 10 prosent fram til 2009. Tallene viser også at det kan ta opp til to år før en anmeldelse havner i retten.

Bistandsadvokat Hege Salomon mener den lave prosenten domfellelser rimer dårlig med den bebudede satsingen mot familievold.

– Rettighetene har blitt styrket etter myndighetenes krafttak mot familievold, men det skorter på framdrift i etterforskningen, sier Salomon.

Les også: Dommer banket sin handikappede datter - kan slippe straff

Inger Lise Larsen, leder ved Oslo krisesenter, mener at mange kvinner trekker anmeldelsen når det går for lang tid.

– For mange kvinner blir situasjonen verre etter at de har anmeldt forholdet. At så få blir dømt gjør ikke situasjonen bedre for disse kvinnene, mener hun.


Les flere nyheter her