Trond Henry Blattmann:

Ber om ro rundt Breivik-diagnose

Trond Henry Blattmann er ikke overrasket over at diagnosen på den terrorsiktede etter 22. juli, blir bekreftet av Det rettsmedisinske råd. - Nå håper jeg vi slipper debatt og videre spekulasjoner rundt dette i jula, sier lederen av Støttegruppa. Foto: Scanpix Les mer Lukk

Lederen i Støttegruppa for 22. juli håper diskusjonene rundt diagnosen til Anders Behring Breivik skal stilne.

Trond Henry Blattmann er ikke overrasket over at Den rettsmedisinske kommisjon ikke har «vesentlige innvendinger» mot den rettspsykiatriske erklæringen i terrorsaken.

- Konklusjonen var som ventet, sier lederen for Støttegruppa for 22. juli.

– Jeg har hele tiden forholdt meg til den opprinnelige erklæringen. Nå er den anerkjent fra øverste hold. Det er ok, etter mitt syn. Nå kan vi endelig få ro rundt saken, sier Blattmann til NTB.

Ber om ro

Støttegruppen har hele veien avvist krav om at det må oppnevnes nye sakkyndige som kan bestride paranoid schizonfreni-diagnosen.

– Nå håper jeg vi slipper debatt og videre spekulasjoner rundt dette i jula, sier Blattmann.

Men en av bistandsadvokaten har allerede bedt om en ny faglig vurdering av Anders Behring Breivik. Det kan føre til at den planlagte rettssaken utsettes.

Les også: Godkjenner Breivik-rapporten

John Arild Aasen, som er bistandsadvokat for tre ofre etter 22. juli, har i et brev til Oslo tingrett anmodet om ny vurdering av Anders Behring Breivik.

– Jeg sier ikke nødvendigvis at den konklusjonen som kommer fram i den sakkyndigrapporten som nå er ute er feil. Likevel er det viktig at alle sider av saken blir belyst, og jeg tror det ville være lurt med døgnkontinuerlig observasjon og enda flere grundige undersøkelser av den siktede, sier Aasen til NTB.

Ny undersøkelse haster

Han understreker at det haster, og at tiltak bør iverksettes med en gang.

– Vi har en rettssak som starter 16. april. Jeg er usikker på hvordan gangen i dette vil bli, men dersom ikke noe skjer snart ser jeg ikke bort fra at det kan utsette rettssaken noe, sier Aasen.

Les også: Kan sperres inne på livstid

Etter all kritikken som har kommet i mediene mener Aasen sakkyndigrapporten har mistet noe av sin troverdighet.

– Det at Den rettsmedisinske kommisjonen nå sier at de ikke har vesentlige bemerkninger synes jeg bør spesifiseres, sier han.