USA i hemmelige forhandlinger med Taliban

USA har i ti måneder vært i hemmelige forhandlinger med Taliban. Samtalene er nå i en avgjørende fase, ifølge amerikanske tjenestemenn.

USA vurderer å gå med på å overføre talibankrigere som sitter fanget i USAs militærfengsel på Guantánamo til Afghanistan som ledd i en fredsavtale med Taliban, sier sentrale amerikanske kilder ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge kildene kan det også bli aktuelt å la Taliban opprette et kontor utenfor Afghanistan for å tilrettelegge for videre forhandlinger.

Les også: Norges farligste rundkjøring

Samtalene med Taliban er nå i en avgjørende fase, og det vil om kort tid bli klart om det er mulig å nå et gjennombrudd, ifølge kildene.

Til sjuende og sist er målet å oppnå enighet om en avtale som vil sette en sluttstrek for krigen i Afghanistan.

Venter på svar

USA har nå bedt Taliban om å legge fram et forslag om motytelser for den foreslåtte fangeoverføringen til Afghanistan. Slike motytelser kan for eksempel være at Taliban tar avstand fra internasjonal terror eller offisielt sier seg villig til å starte forhandlinger med Afghanistans president Hamid Karzai og hans regjering.

De amerikanske tjenestemennene som Reuters har snakket med, vedgår at det skal mye til for å oppnå enighet med Taliban.

Les også: Norske ISAF-soldater hjem i 2013

Ett av problemene er at USA har begynt å trekke seg ut av Afghanistan og varslet at de fleste amerikanske soldatene vil være ute av landet innen utgangen av 2014. Dette kan svekke Talibans insentiv til å forhandle med USA.

Samtidig preges samtalene ifølge de amerikanske kildene av splittelse innad i Taliban og mistenksomhet fra afghanske myndigheters side, samtidig som Pakistan insisterer på å spille en viktig rolle i Afghanistan i framtida.

Likevel fastholder Reuters' kilder at forhandlingene er et viktig element i president Barack Obamas strategi i Afghanistan.

Flere møter

Amerikanske forhandlere har hittil hatt rundt seks møter med Taliban. De fleste møtene er holdt i Tyskland og i Doha.

Lykkes forhandlingene, kan det i beste fall bety fred. Lykkes forhandlingene ikke, vil krigføringen trolig fortsette, med risiko for full borgerkrig når de utenlandske styrkene har trukket seg ut av Afghanistan.

Les også: - Nato verre enn Sovjet i Afghanistan

Forhandlingene er nå på vei inn i en ny fase, sier én av Reuters' kilder.

– I denne nye fasen må det avgjøres om samtalene er levedyktige og kan gi resultater, sier tjenestemannen.

En annen kilde understreker at krigen i Afghanistan til sjuende og sist må ende i en framforhandlet fredsavtale, akkurat som andre kriger har gjort før.

– Utfordringene er enorme, men man kan ikke la være å gjøre et forsøk, sier kilden til nyhetsbyrået.

Les flere nyheter