Borten Moe varsler storstilt kraftutbygging

De grønne sertifikatene er på plass, og det vil merkes, lover olje- og energiministeren. Her fra Grønvollfoss kraftverk ved Tinnelva i Notodden. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix Les mer Lukk

Etter årelange forsinkelser er de grønne sertifikatene på plass. Det vil merkes, fastslår olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

– Dette vil bli synlig i hele Norge i form av nye vannkraftverk, vindmølleparker og nettutbygging, sier Borten Moe til NTB. Han forventer et renn av søknader om utbygging av ny fornybar kraft.

– Mange har ventet på ordningen, og det er ingen grunn til å tro at jeg blir arbeidsledig med det første. Vi vil oppleve et økt press på konsesjonssystemet, sier Sp-statsråden.

Les også: Halvparten av norsk strøm er kull- og atomkraft

Ordningen innebærer at strømleverandørene kjøper sertifikater av produsenter som bygger ut nye anlegg for fornybar strømproduksjon. Hvert sertifikat tilsvarer 1000 kilowattimer. Regningen havner i første omgang hos strømkundene.

– Det har alltid vært sånn i Norge at forbrukerne betaler utbyggingskostnadene, men på sikt vil vi få mer strøm inn i markedet og sannsynligvis lavere priser, sier Borten Moe.

– Må tåle vindmøller

Olje- og energiministeren forventer at enkelte fornybarprosjekter vil kunne bli utfordret av naturvernere, lokalbefolkning og ulike næringsinteresser.

– Det er min jobb å sørge for at nye prosjekter får klarsignal samtidig som vi tar hensyn til naturen. Vi skal ha mer fornybar kraft i Norge, og det er naivt å se for seg at det vil skje uten at det synes, sier han.

Les også: Du kan få gratis strøm

Borten Moe lover at naturhensyn skal veie tungt når søknader om nye utbygginger behandles, men å skjelne til estetikken blir ikke aktuelt

– Det er ikke til å unngå at en og annen hytteeier vil få en vindmølle eller en ny strømledning i nærheten. Det må man tåle, sier han.

Det norsk-svenske elsertifikatmarkedet introduseres ved nyttår. Målsettingen med ordningen er å bygge ut 26,4 terrawattimer fornybar kraft i Norge og Sverige innen 2020.

Fredag ble traktaten med Sverige og forskriften om elsertifikater og EUs fornybardirektiv behandlet i statsråd. Den skriftlige prosedyren med EU skal etter planen gjennomføres over helgen.

Det er Statnett som får ansvaret med å etablere, drifte og vedlikeholde det elektroniske elsertifikatregisteret.

Kappløp med Sverige

– Ordningen med elsertifikater vil utløse milliardinvesteringer i fornybar kraftproduksjon. Dette vil bidra til mer klimavennlig energibruk og samtidig gi Norge flere grønne arbeidsplasser, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

– Det viktige nå er at vi får fart på konsesjonsprosessene, slik at ikke svenskene stikker av med investeringene mens vi sitter igjen med regningen. Videre må vi styrke kraftnettet og mellomlandsforbindelsene, sier han.

Les også: Strømprisen raser

Ifølge Energi Norge vil merkostnadene for norske strømkunder i 2012 utgjøre rundt 120 kroner for en husholdning med et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer. I tråd med Stortingets vedtak vil sertifikatkostnaden være høyere i 2020, samtidig som strømprisen forventes å bli lavere.

– Dette blir et spleiselag mellom kundene og de eksisterende kraftprodusentene, sier Ulseth.

Les flere nyheter