Kortere skjenketider ga mindre vold i Trondheim

Kortere skjenketider og kurs for restaurantansatte hos politiet har ført til færre voldsanmeldelser i Trondheim sentrum.

Halvveis ut i desember ser det ut til at antall voldsanmeldelser ender på under 200, en nedgang på rundt 35 prosent fra i fjor, skriver Adresseavisen.

– Kort tid etter at kommunen påla skjenkestedene å stenge en time tidligere, så vi at den umotiverte volden inne på skjenkestedene og ute i gatene avtok. Politiet har iverksatt tiltak mot voldsgjengangere. Vi griper inn tidligere når vi ser tilløp til vold, og bøtelegger flere forhold, sier politiførstebetjent Rolf Øyen ved seksjon for vakt og beredskap ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

En annen av årsakene til nedgangen mener han må kunne tilskrives kurset «ansvarlig vertskap», som er et tilbud til restaurantnæringen.

Les flere nyheter her