Hva skjer hvis Breivik er utilregnelig?

Terrorsiktede Anders Behring Breivik i poilitiets pansrede bil på vei til avhør i Politihuset i Oslo fredag morgen. Foto: Morten Holm (Scanpix) Les mer Lukk

Tirsdag ble sakkyndigrapporten som fastslår om terrorsiktede Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke levert Oslo tingrett.

De sakkyndiges rapport i terrorsaken  
* Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim er oppnevnt som sakkyndige for å vurdere om terrorsiktede Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig.

* Rapporten skulle egentlig vært ferdig 15. oktober, men ble utsatt på grunn av tidsnød. Rapporten overleveres Oslo tingrett tirsdag 29. november.

* Påtalemyndigheten vil på en pressekonferanse samme dag fortelle om siktede ble funnet strafferettslig tilregnelig eller ikke. Andre opplysninger fra rapporten vil ikke bli lagt fram før under rettssaken neste år.

* Torgeir Husby er avdelingsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus. Synne Sørheim er spesialist i psykiatri.

* Oslo tingrett måtte i september ta stilling til om Husby var inhabil, fordi han har faglig ansvar for dem som behandler siktedes mor på Diakonhjemmet. Retten kom til at han var habil fordi han ikke har vært i direkte kontakt med moren.

* Breivik nektet i starten å snakke med norske leger, og skal ha uttalte ønsker om å bli vurdert av japanske leger. Den siktede gikk etter hvert likevel med på å bli vurdert av de to norske sakkyndige.

* Sørheim og Husby har gjennomført i alt 13 samtaler med Breivik.

* De sakkyndige ønsket å få gjennomført en MR-undersøkelse som kunne avdekket eventuelle skader og svulster i hjernen til Breivik, men Breivik nektet å gjennomføre en slik undersøkelse.

Var Anders Behring Breivik psykotisk, drevet av vrangforestillinger og hallusinasjoner, da han utførte sine ugjerninger på Utøya og i regjeringskvartalet?

Var han i en fantasiverden inspirert av voldelige dataspill og pumpet opp fysisk og psykisk på anabole steroider og høyreekstrem agitasjon på internett?

Eller er han i kontakt med virkeligheten, men drevet av en narsissistisk-dyssosial personlighetsforstyrrelse med storhetsforestillinger og manglende evne til innlevelse og empati og samvittighet?

Les også: Ekspert tror Breivik er tilregnelig

Tirsdag morgen ble sakkyndigrapporten med over 230 sider overlevert tingretten som skal prøve å gi et svar på hva som fikk en 32 år gammel etnisk norsk mann fra «beste vestkant» til å massakrere forsvarsløse ungdommer på Utøya og sprenge en bombe i regjeringskvartalet.

Påtalemyndigheten vil på en pressekonferanse klokken 13 fortelle om siktede ble funnet strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Ifølge VG Nett har rettspsykiaterne som har vurdert Anders Behring Breivik konkludert med at terrorsiktede var utilregnelig da han plasserte en bombe i regjeringskvartalet og da han utførte drapene på 69 uskyldige mennesker på AUFs sommerleir på Utøya 22. juli.

Andre opplysninger fra rapporten vil ikke bli lagt frem før under rettssaken neste år.

Hvis utilregnelig

Hvis retten finner ham ikke tilregnelig kan det ende med tvungent helsevern for Breivik. Dette kan besluttes hvis en person anses å utgjøre en fare for samfunnet. Vedkommende kan slippes ut når han eller hun blir ansett som frisk, men kan også ende med aldri å komme ut igjen i samfunnet.

  • Ifølge straffeloven (§44) kan en person som var psykotisk, høygradig psykisk utviklingshemmet eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket ikke straffes.
  • En psykose er en psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand der vedkommende ikke har kontakt med virkeligheten. Hallusinasjoner (hørsel, syn, sjeldnere lukt, smak, berøring) og vrangforestillinger er vanlige symptomer på psykose.
  • De vanligste formene for psykoser er schizofreni, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser, schizoaffektive psykoser og psykoser som ledd i bipolar lidelse.
  • Personen kan overføres til tvungent helsevern der det anses nødvendig for å verne samfunnet. Vilkårene er at personen har begått en alvorlig forbrytelse som krenker andres liv, helse eller frihet, og at man anser at det er fare for gjentakelse.
  • Personen skal slippes ut når vedkommende blir vurdert som frisk, men vedkommende kan ende opp med ikke å få komme ut igjen i samfunnet.

– Jeg tror det er få fagfolk som vil gjette på at han blir vurdert som utilregnelig, sier Svenn Torgersen, professor emeritus i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo og forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) til NTB.

Les også: PST-sjef vil ikke kommentere tvetydige uttalelser

– Ut fra det som har kommet fram fra manifestet og i uttalelsene hans, samt med tanke på hva han har gjort og hvilke oppfatninger han har, så ville det forbause meg stort, sier Torgersen.

Hvis tilregnelig

Hvis Breivik blir vurdert som strafferettslig tilregnelig, risikerer han følgende straff:

  • 21 års fengsel, lovens strengeste straff: Han kan da løslates etter 12 år dersom han oppfører seg bra og Kriminalomsorgen mener det ikke er fare for gjentakelse.
  • 21 års forvaring: Dersom ikke ordinær fengselsstraff vurderes tilstrekkelig nok til å verne andres liv, helse og frihet. Straffen kan forlenges med inntil fem år av gangen og er den eneste straff som kan gi en reell livstidsdom.
  • 30 års fengsel: Dersom han dømmes for forbrytelse mot menneskeheten. Da vil det ikke være mulig å forlenge dommen ytterligere.

Les også: Ber pressen besinne seg under Breiviksaken

- Breivik har en virkelighetsoppfatning som ingen andre deler, og som det er veldig vanskelig å kjenne seg igjen i. Og det går på et stort spekter av virkeligheten, sier Breiviks forsvarer Geir Lippestad til NTB.


Les flere nyheter her