Uværsskader for 50 millioner

Tidenes springflo i Tromsø etter at stormen Berit slo til på norskekysten natt til lørdag. Nå begynner jobben med å kartlegge alle skadene som har intruffet. (Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix) Les mer Lukk

Etter helgens uvær har forsikringsselskapene fått inn 500 skademeldinger. Skadene beløper seg til om lag 50 millioner kroner.

Det opplyste Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) søndag kveld.

Fra fredag til lørdag hadde FNO registrert 275 skademeldinger, som tilsvarer erstatninger på rundt 25 millioner kroner. Tallene har altså doblet seg på ett døgn.

Ikke full oversikt

Kommunikasjonssjef Tonje Westby i FNO regner med at tallene kommer til å stige.

– Flesteparten av skadene som er rapportert, er relatert til næringseiendommer. Men vi har ikke på langt nær full oversikt ennå, sier Westby til NTB.

Les også: 14 meter høye bølger vil slå mot land

Det er særlig skader knyttet til den høye vannstanden under springfloen Berit som må kartlegges. Dette kan ikke gjøres før vannet har trukket seg tilbake.

– Flere bygninger har fått vannskader, og vi må sende ut takstmenn for å kartlegge skadene. Men det er vanskelig å komme til flere steder fordi mange veier er ufremkommelige, sier Westby.

Det er også kommet mange meldinger om skader som følge av at kraftig vind har revet med seg løse gjenstander.

Stor kapasitet

Westby understreker at folk flest er godt forsikret gjennom den såkalte naturskadeordningen.

– Alle som har en brannforsikring, er også automatisk forsikret mot naturskade. Ordningen dekker naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd, sier hun.

Les også: Buss blåste av veien i Hordaland

Uværet rundt nyttår i 1992 førte til 33.000 skader med til sammen 1,3 milliarder kroner i erstatninger. Den siste store flommen på Østlandet i 1995 forårsaket 6.900 skader og rundt 940 millioner kroner i erstatninger.

– Vi tør ikke å spå hva summen blir denne gang, men den kan i prinsippet bli hva som helst. Erfaringsmessig vil vi få inn skademeldinger knyttet til privat eiendom og løsøre den nærmeste uken, sier Westby.

Norske forsikringsselskaper er i stand til å betale ut maksimalt 12,5 milliarder kroner i erstatninger for én hendelse.

Les flere nyheter her