Flaggermus søker husrom

Skimmelflaggermus (Vespertilio murinus). (FOTO: Pål Hermansen / Samfoto) Les mer Lukk

Det er bolignød for flaggermus i Norge.

Færre trær får vokse seg store og hule, og gamle bolighus blir restaurert og tettet igjen. Dette er trolig en av grunnene til at syv av Norges tolv flaggermusarter er utrydningstruede.

Nå har flaggermusgruppa i Norsk Zoologisk Forening hengt opp 440 flaggermuskasser i seks fylker. Hver kasse kan romme en hel koloni med flaggermus. Hvis du også ønsker å bygge flaggermusboliger, kan du søke om midler fra «Tilskuddsordningen for tiltak for prioriterte arter» fram til 15. januar 2012.

Les også: Fly med flaggermus

Tar knekken på myggen

En flaggermus spiser alene 1000–3000 mygg hver natt. Zoolog Jeroen van der Kooijs råd er enkelt: Heng opp spesiallagde flaggermuskasser i nabolaget. En typisk flaggermuskasse består av et sted mellom 10 og 30 flaggermus – som tar knekken på 10.000–90.000 mygg pr. natt, ifølge Aftenposten.no.

Flaggermushus. Foto: Sabima.

I andre land, som Storbritannia og Nord-Amerika settes flaggermuskasser opp i både parker, på campingplasser og rundt hoteller som myggvern.

Les også: Flaggermus-toalett

Flere steder i Norge

Både ved Lista og i Stavanger er det allerede satt opp flaggermuskasser. Ved Østensjøvannet har de satt opp kasser laget av flis og betong som står imot hakkespettens herjinger.

Sofiemyr skole i Akershus har også skaffet seg flaggermuskasse.

Les flere saker om dyr

Les flere nyheter