USA vil ikke godta klimafond

Pagode og kullkraftverk utenfor Beijing: Kinesiske klimaforhandlere sier at økonomisk krise i USA og EU ikke må hindre framdrift i klimaforhandlingene. Foto: Scanpix/Reuters. Les mer Lukk

USA setter foten ned for et nytt fond som skal finansiere klimatiltak i utviklingsland. Striden legger en ny demper på allerede svært lave forventninger til klimamøtet i Durban.

Verdenssamfunnet har allerede vedtatt at klimafondet skal opprettes. Målet har vært å få fondet i drift etter klimamøtet i Durban i Sør-Afrika, men nå sier amerikanske tjenestemenn ifølge Financial Times at USA ennå ikke har sluttet opp om Det grønne klimafondet.

Heller ikke Saudi-Arabia har til nå villet gi fondet grønt lys, ifølge kildene.

Det grønne fondet har hittil vært et av svært få tiltak som det har vært håp om å oppnå enighet om i klimaforhandlingene.

Det legger en enda større demper på forventningene til FNs klimatoppmøte som starter i Durban, Sør-Afrika, mandag.

Uenighet om utformingen

I forhandlingene om fondet har USA sagt at det fortsatt er for uklart hvordan privat sektor skal trekkes inn og hvilke land som skal bidra.

Todd Stern, som leder USAs delegasjon i de internasjonale klimaforhandlingene, sier at amerikanerne er sterke tilhengere av Det grønne klimafondet, men at de mener det må utformes på en annen måte.

Saudi-Arabia krever på sin side økonomisk kompensasjon for de tap som oljeproduserende land vil kunne bli påført som følge av internasjonale klimatiltak.

Chris Huhne, statssekretær med ansvar for klimapolitikk i Storbritannia, avviser USAs og Saudi-Arabias motstand som «forhandlingstaktikk».

Likevel frykter kilder nær forhandlingene ifølge Financial Times at striden om klimafondet kan få møtet i Durban til å spore av.

Forhandlinger i stampe

Klimakonferansen, som mer presist er det 17. partsmøtet i FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC), starter mandag og varer til den 9. desember.

I klimaforhandlingene er det overordnede målet å få på plass en juridisk bindende avtale for perioden etter Kyotoprotokollens utløp i 2012. Det har hittil ikke vært mulig å få på plass en slik avtale, først og fremst fordi verken USA eller Kina vil forplikte seg til et tak på de nasjonale utslippene av klimagasser.

Les også: Er redd demokratier ikke løser klimakrisen

Krever løfter først

EU åpner nå for å godta en forlengelse av Kyotoprotokollens forpliktelsesperiode, men vil først ha løfter fra andre land med store utslipp om at disse vil forplikte seg til utslippskutt på et senere tidspunkt.

Ifølge EUs klimakommissær Connie Hedegaard må også utviklingsland ta ansvar i klimapolitikken, selv om rike land fortsatt må påta seg den største byrden.

Les også: EUs klimakommissær smelte til mot Kina

– Vi kan ikke fortsette med et system hvor utslippene vokser i vekstøkonomier og utviklingsland uten at disse trenger å gjøre noe, sier hun.

Les alt om klimastriden i ABC Nyheter

Les flere nyheter her