Jukseforsker publiserer fortsatt

Forskeren ved Stavanger universitetssjukehus som ble tatt for forskningsjuks i vår, er medforfatter på to ferske forskningsartikler, i strid med avtalen han inngikk da han ble avslørt.

Etter at han ble avslørt for omfattende forskningsjuks, ønsket ikke Stavanger universitetssjukehus (SUS) å bli relatert til forskeren lenger. I en egenerklæring knyttet til oppsigelsen frasier derfor forskeren seg «ethvert planlagt medforfatterskap» relatert til den forskning han har vært involvert i ved SUS.

Til tross for dette er forskeren oppgitt som medforfatter på en artikkel i den nyeste utgaven av Tidsskriftet for Den norske legeforening, skriver Stavanger Aftenblad.

Les også: Siteres mindre enn danskene

Artikkelen ble endelig godkjent for publisering 7. juli i år, tre måneder etter han fikk sparken.

– Vi reagerer svært sterkt på dette. Tidsskriftet kunne ikke ha visst det, men medforfatterne burde ha visst om at dette var svært uheldig, sier forskningssjef ved Nasjonalt Kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser (NKB) ved SUS, Jan Petter Larsen.

Forskeren er i tillegg oppført som medforfatter på en artikkel i tidsskriftet International Journal of Alzheimer's Disease.

Forskeren sier at han ikke tolker egenerklæringen like strengt som Larsen.

– Arbeidet med disse artiklene var avsluttet da saken ble kjent. Det som er publisert, har ingenting med de feilaktige dataene å gjøre, sier han til Stavanger Aftenblad.

Les flere nyheter