Eggdonasjon kan bli tillatt i Norge

Eggdonasjon kan bli tillatt i Norge Les mer Lukk

Et flertall i Bioteknologinemnda går inn for å åpne for at kvinner kan få egg fra andre kvinner i Norge.

Sæddonasjon er tillatt og har vært praktisert i Norge siden 1930, men eggdonasjon er forbudt. Bioteknologinemnda mener nå at menn og kvinner må behandles så likt som mulig i loven, skriver Aftenposten.

– Det er ingen holdbare begrunnelser for å opprettholde et forbud mot eggdonasjon når sæddonasjon er tillatt, sier Arne Sunde, medlem i Bioteknologinemnda og seksjonsleder ved fertilitetssenteret ved St. Olavs hospital.

Les også: Økt risiko for misdannelser ved kunstig befruktning

Bioteknologinemnda er delt i sin innstilling. Åtte av de 21 medlemmene er ikke enig med flertallet.

Fagmiljøene antar at omkring 200 norske par vil benytte seg av eggdonasjon årlig. I dag reiser de til andre land for å få hjelp.

Bioteknologiloven, som regulerer blant annet kunstig befruktning, skal evalueres, og det er derfor Bioteknologinemnda nå har sendt sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet.

Les flere nyheter