Pressen får ikke høre Treholt-opptak

Arkivbilde av Arne Treholt datert 4. februar 1986. Foto: Erik Thorberg (Scanpix) Les mer Lukk

Borgarting lagmannsrett mener lydopptakene fra rettssaken mot spiondømte Arne Treholt ikke kan frigis av hensyn til den rettslige saksgangen.

29. august avgjorde Oslo tingrett at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) må gi ut alle lydopptakene som ble gjort for åpen rett fra hovedforhandlingene i Eidsivating lagmannsrett i 1985.

I tillegg påla tingretten PST å sende opptakene fra lukket rett til Borgarting lagmannsrett, slik at lagmannsretten kan vurdere om disse opptakene bør avgraderes. Dette motsatte PST seg.

Les også: Pressen krever Treholt-innsyn

– Prinsipielt viktig

PST anket avgjørelsen om frigivelse, og mandag ga Borgarting lagmannsrett PST støtte, skriver Aftenposten.no.

Retten kom fram til at pressen ikke har gyldige grunner til å få utlevert lydopptak fra verken de åpne eller lukkede delene av rettssaken mot Treholt.

– Det dreier seg om opptak fra en 27 år gammel rettssak, hvor en del av opptakene er fra åpen rett. Vi mener at det ikke foreligger noen saklig grunn til å holde materialet tilbake lenger og at innsyn må gis etter Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10, sier NRK-advokat Ane Stokland, som fører saken på vegne av pressen, til NTB.

Les også: Pressen får tilgang til lydopptak

Stokland sier at avgjørelsen blir mest sannsynlig anket til Høyesterett.

– Dette er en prinsipielt viktig sak fordi den dreier seg om pressens og allmennhetens mulighet for å kontrollere myndighetenes avgjørelser, sier hun.

Satt på vent

20. juni 1985 ble Arne Treholt, som var byråsjef i Utenriksdepartement da han ble pågrepet, dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. 9. juni i år avgjorde Gjenopptakelseskommisjonen for andre gang at straffesaken ikke blir gjenopptatt.

NRK-advokat Stokland mener at PST ikke har gitt noen begrunnelse for hvorfor det i den dag i dag skal være nødvendig å nekte fullt innsyn i saken, og at PST støtter seg i stedet til formelle regler.

Les også: Det var kontakt mellom PST og Gjenopptakelseskommisjonen

Retten mener at den ikke kan vurdere alle pressens argumenter i saken og begrunner dette med at Oslo statsadvokatembeter ennå ikke har tatt stilling til pressens klage i spørsmålet om innsynsbegjæring, noe som må gjøres først, ifølge påtaleinstruksen.

I forrige runde tok det ett år og ni måneder år fra pressen ba PST om innsyn til Statsadvokaten avslo. Den saken gjaldt også Treholt-opptak.

– Trist

Politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten kaller rettens avgjørelse «håpløs».

– Det fins i dag ingen grunn til å nekte innsyn i opptakene, særlig etter at hele dommen er nedgradert. Det betyr i praksis at hele saken er nedgradert. Tingretten har vist en åpenhetslinje som lagmannsretten har avvist. Det er trist, sier Stanghelle til NTB.

Informasjonssjef Trond Hugubakken i PST vil ikke gå inn på PSTs argumentasjon i retten.

– Men vi registrerer at dommen i lagmannsretten er enstemming. En eventuell anke til Høyesterett får vi ta til etterretning, sier Hugubakken.

Les flere nyheter her