Birgitte Tengs' fetter får erstatning, men ikke jobb

Fetteren ankom Stavanger Tingrett sammen med kona rett før saken startet. Her hilser han på advokaten sin, Bent Endrsen. I bakgrunnen advokat Tarjei Thorkildsen. Da Fokus Bank fant ut at den nyansatte siviløkonomen var den mye omtalte fetteren til Birgitte Tengs, avsluttet de arbeidsforholdet umiddelbart. Foto: Tommy Ellingsen / SCANPIX Les mer Lukk

Fetteren til Birgitte Tengs fikk delvis medhold i søksmålet mot Fokus Bank. Stavanger tingrett dømte banken til å betale 925.000 kroner i erstatning til fetteren.

Birgitte Tengs-saken  
*Birgitte Tengs (17) ble funnet drept i nærheten av sitt hjem på Karmøy den 6. mai 1995.


* Nesten to år senere ble hennes 19 år gamle fetter pågrepet og siktet for drapet. Politiet fikk fram en tilståelse, som senere ble trukket tilbake.

* I Karmsund herredsrett ble han i november 1997 kjent skyldig og dømt til 14 års fengsel. Etter anke til Gulating lagmannsrett ble han frifunnet for drapet. Men lagmannsretten stadfestet herredsrettens avgjørelse om at han skulle betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til Birgittes foreldre.

* I 2001 satte fetteren fram begjæring om gjenopptakelse av lagmannsrettens dom. Dette ble avvist av lagmannsretten og av Høyesteretts ankeutvalg.

* En ny begjæring om gjenåpning av erstatningssaken ble fremmet i 2008. Sommeren 2010 fastslo Høyesterett at saken ikke blir gjenåpnet fordi saken var foreldet.

* Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har dømt den norske staten til å betale erstatning til fetteren, og han har fått 1,2 millioner kroner i erstatning og oppreisning etter straffesaken.

* Fetteren saksøkte Fokus Bank i 2011 fordi de trakk tilbake et jobbtilbud da de fant ut at han er Birgitte Tengs' mye omtalte fetter. Saken startet i Stavanger tingrett 20. oktober.* 16. november ga Stavanger tingrett Fokus Bank medhold, men banken ble dømt til å betale fetteren over 900.000 kroner i erstatning.

Den 34 år gamle fetteren saksøkte Fokus Bank etter at banken opphevet arbeidsavtalen med ham da de fant ut at han er den mye omtalte fetteren til Birgitte Tengs.

34-åringen har i Stavanger tingrett krevd at arbeidsavtalen med Fokus Bank gjøres gyldig, slik at han kan tiltre jobben i Stavanger. I tillegg har han krevd erstatning for blant annet tapt arbeidsinntekt siden tiltredelsesdatoen 1. mars, og oppreisning for ærekrenkelse.

Ifølge onsdagens dom får ikke fetteren jobben sin tilbake, og han får ikke medhold i at banken har begått ærekrenkelser. Han har imidlertid fått gjennomslag for at banken skal dekke økonomiske tap han har hatt etter at jobben gikk tapt, fastlønn og eventuell bonuslønn. Til sammen blir banken dømt til å betale ham 925.000 kroner, melder Stavanger Aftenblad.

Tingretten gir banken det fulle ansvaret for at den ansatte 34-åringen og mener at fetteren ikke kan lastes for at han ikke opplyste om sin bakgrunn.

Burde opplyst

Fokus Bank sier de aldri ville gitt mannen jobben som kundeansvarlig for storkunder på Vestlandet om de hadde kjent til hans bakgrunn. Ifølge banken burde 34-åringen ha opplyst hvem han var.

Banken sier de først ble klar over bakgrunnen til fetteren da de gjorde navnet hans kjent internt. Ansatte skal ha reagert «med avsky» på at fetteren til Birgitte Tengs skulle være bankens ansikt utad.

11. februar kontaktet banksjef Terje Høyland 34-åringen og sa at arbeidsavtalen var opphevet.

Les også: Fetteren til Birgitte Tengs vil kjempe for jobben i Fokus Bank

Fetteren og hans kone hadde da sagt opp sine jobber og leilighet i Spania for å flytte til Stavanger. Flyttelasset lå i konteineren da han fikk telefonen fra banken.

– Opphevelsen av arbeidsavtalen kom som et sjokk. Etter ti år med en relativt anonym tilværelse i utlandet hadde jeg trodd at det var mulig å komme tilbake til omgivelser nær mitt barns besteforeldre, sa 34-åringen da rettssaken startet i oktober.

Mannens advokat, Bent Endresen, har i retten kalt bankens handlinger ynkelige og nedrige.

– Dette er rettslig illegitimt og ulovlig, umoralsk og i strid med folks rettsfølelse.

Yrkesforbud

Etter at arbeidsavtalen ble sagt opp har 34-åringen søkt 112 jobber i Norge uten å få et eneste positivt svar. Likevel opplever han at folk i hans omkrets og nærmiljø i Stavanger stiller seg uforstående til Fokus Banks avgjørelse og at han får støtte og sympati.

Endresen mener Fokus Bank setter presedens med sine handlinger og i realiteten ilegger ham et yrkesforbud.

– Får Fokus Bank nekte ham jobb fordi han er fetteren til Birgitte Tengs, kan andre også gjøre det, sier Endresen.

Les også: Tengs-saken blir ikke gjenåpnet

Fokus Bank avviser dette, og mener at de ikke har gjort noe klanderverdig. Banken sier de har vært løsningsorienterte og gått langt i å tilby romslige ordninger som kompensasjon, om enn ikke en alternativ jobb i banken.

Tidligere har 34-åringen avslått et tilbud fra banken om en årslønn i kompensasjon, rundt 700.000 kroner, ifølge Stavanger Aftenblad.

Les flere nyheter