Parkerer særlov for 22. juli-kommisjonen

Statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget torsdag. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Les mer Lukk

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) parkerer 22. juli-kommisjonens ønske om en særlov for å begrense innsyn.

Terrorkommisjonen ba i forrige uke om en særlov som ville gitt unntak fra offentlighetslovens bestemmelser om innsyn i kommisjonens rapporter og forklaringer de får eller innhenter. Argumentet var å beskytte kilder som ellers ikke ville snakke med granskerne.

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) ved Statsministerens kontor sa mandag at regjeringen var skeptisk, men la til at partiene på Stortinget skulle tas med på uformelle sonderinger. Den jobben var raskt gjort.

– Det er klart at ingen av partiene på Stortinget vil ha særbestemmelser for 22. juli-kommisjonen. Kommisjonens ønske om en særlov som gir unntak fra offentlighetsloven er parkert, sier statsminister Jens Stoltenberg til NTB.

Leder av 22. juli-kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv, tar regjeringens avslag om en særlov til etterretning.

Hun sier hun har følt et ansvar for å påpeke svakheter for å beskytte kilder i dagens regler. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) slo torsdag ettertrykkelig fast at kommisjonens ønske om å få en egen særlov som skulle gi dem unntak fra offentlighetsloven, var parkert.

– Jeg tar beslutningen til etterretning, men har likevel følt et ansvar for å peke på svakheter i reglene, særlig i forhold til å kunne håndtere brev fra de etterlatte og berørte, og dessuten for å sikre at allmennheten får tilgang til viktig informasjon fra varslere, sier Gjørv i en uttalelse til NTB.

I brevet til Justisdepartementet i forrige uke nevnte Gjørv spesielt hensynet til å bedre kunne skjerme de berørte av terroraksjonene og muligheten for å beskytte anonyme varslere av mulige kritikkverdige forhold som grunn for å få en særlov.

Hennes vurdering er at reglene for offentlig innsyn ikke gir tilstrekkelige muligheter for å beskytte kildene kommisjonen ønsker å snakke med.

Les flere nyheter