Justisdepartementet vil ha Stavanger som modell

Illustrasjonsfoto: Lederen for sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt, politioverbetjent Kari-Janne Lid, påpeker at en del av tiltakene som fungerte i Stavanger vanskelig lar seg gjennomføre i Oslo. Foto: Heiko Junge (Scanpix) Les mer Lukk

I Stavanger satte politiet i verk en rekke tiltak som satte stopper for overfallsvoldtektene i byen. Justisdepartementet mener dette er en modell også for andre politidistrikt.

– De andre politidistriktene må ta lærdom av det politiet i Stavanger har fått til. På budsjettet i fjor fikk politiet i Oslo i oppgave å utarbeide en forebyggingsplan. Den ble presentert før sommeren. Nå arbeider de med konkrete tiltak, sier statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) i Justisdepartementet til NTB.

For departementet har det vært viktig at politiet ikke bare ser på sin egen rolle i dette arbeidet, men også trekker inn andre.

– Det tror vi har vært oppskriften til suksess i Stavanger. De samarbeidet med kommunen, utelivsbransjen, taxinæringen og andre. For å sette dette i system, ba vi politiet i Oslo om å utarbeide en strategi. Så skal vi se om den kan kopieres av andre politidistrikt, eller om de må lage sin egen, sier Aas-Hansen.

Les også: - Voldtektsbølgen roper på handling

Egen analysegruppe

Etter en rekke overfallsvoldtekter, bestemte politiet i Stavanger seg for at de måtte gå utradisjonelt til verks.

– Det ble nedsatt en gruppe med tre etterforskere og med meg som leder. Vi forsto at vi måtte gå bredt ut og så på om det var noen sammenfall som tidspunkt, geografi og gjerningsmenn. Vi analyserte både saker vi jobbet med og saker to år tilbake i tid. Det ga oss et rimelig godt bilde av problematikken og hvor den var hjemmehørende. Svaret ga seg jo egentlig selv. Det var i sentrum av Stavanger, sier politioverbetjent Arne Håland i Rogaland politidistrikt til NTB.

Les også: 48 overfallsvoldtekter i Oslo hittil i år

Samtidig med at analysegruppen arbeidet internt, gikk politiet ut i mediene.

– Det gjaldt både faren ved å gå alene, være for beruset og ta pirattaxier. Vi tok også kontakt med asylmottak der vi drev opplysningsarbeid om konsekvensene ved å begå voldtekt i Norge.

I tillegg brukte de spanere som jevnlig oppholdt seg i sentrum. Politiet i byen gikk så langt at de valgte å ta DNA-prøver av ikke-vestlige borgere som bodde i nærheten eller hadde vært i nærheten av åstedene.

– Jeg er ikke i tvil om at det virket forebyggende. Det ble i hvert fall brått slutt da vi satte i verk disse tiltakene. Vi så også at i den perioden vi var mest aktive i mediene, ble det ikke anmeldt en eneste annen type voldtekt, sier Håland.

Politiet i byen driver nå forebyggingsarbeid i videregående skoler.

Les også: 17-åring funnet naken på gata etter voldtekt i Oslo

Forskjeller

Lederen for sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt, politioverbetjent Kari-Janne Lid, påpeker at en del av tiltakene som fungerte i Stavanger vanskelig lar seg gjennomføre i Oslo.

– Når det gjelder DNA-prøver, har de bare et asylmottak der. Siden de gjennom flere saker kunne dokumentere at gjerningsmennene var asylsøkere, fant de en åpning i loven for å kunne DNA-teste alle som bodde på mottaket. Det sier seg selv at det kan vi aldri få til i Oslo, sier hun til NTB.

Politiet i Oslo samarbeider allerede med utelivsbransjen, men vil nå se på om det samarbeidet kan styrkes. Men bruk av spanere har ikke Lid noe særlig tro på, simpelthen fordi forholdene er så mye større i hovedstaden.

– Det er stor forskjell på Oslo og Stavanger. Det er enklere å analysere kriminalitetsbilde der, sier politioverbetjent Kari-Janne Lid.

Les også:

Flere voldtekter i Oslo enn i København og Stockholm

Kvinne (21) voldtatt i slottsparken

Les flere nyheter her