Neppe særlov for 22. juli-kommisjonen

Alexandra Bech Gjørvs nye forslag til lov for å beskytte 22. juli kommisjonens arbeid blir trolig ikke noe av, opplyser statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

Regjeringen vil ikke ha en særlov som begrenser åpenheten om 22. juli-kommisjonens arbeid, opplyser statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Da 22. juli-kommisjonen ble nedsatt, vurderte vi nøye spørsmålet om offentlighet. Vi ønsker generelt stor grad av åpenhet, spesielt i denne saken, som er av stor allmenn interesse og betydning. Derfor er vi også skeptisk til en særlov om unntak fra offentlighetsloven, sier Schjøtt-Pedersen.

Flere røster har vært kritiske til en slik særlov, blant dem generalsekretær i Norsk Redaktørforening Nils E. Øy.

- Det er vanskelig å se det som et tegn på ytterligere åpenhet. Selv om vi alle mener at det er viktig å ta hensyn til overlevende og ofre, så skal denne kommisjonen se nærmere på forhold som er svært viktige for hele samfunnet, for nasjonen og for alle som bor i dette landet.

- Da må ikke kommisjonen gå letteste vei inn i hemmelighetens mørke så snart de møter problemer. Det er også kommisjonens ansvar å sørge for åpenhet, har Øy uttalt til ABC Nyheter tidligere.

Grunnen til at Gjørv ville ha dette lovforslaget er fordi hun frykter at kommisjonen kan komme til å gå glipp av mye nyttig informasjon dersom det betyr at de må gi informasjonen videre til pressen.

- Vi har fått inntrykk av at mange vegrer seg for å ytre synspunkter fordi de frykter et sterkt press fra mediene, sier hun til ABC Nyheter.

Hun frykter også at personer som jobber i politiet, for myndighetene eller andre arbeidsplasser med et sterkt hierarki, vil være redde for å uttale seg om kritikkverdige forhold dersom det blir kjent hvem de er og hva de har sagt.

Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene ha uformelle sonderinger med partiene på Stortinget om dette.

– Vi legger vekt på nær kontakt med Stortinget, det har vi hatt hele veien. Med mindre partiene har sterke ønsker om en slik lov, ønsker vi å holde oss til offentlighetslovens alminnelige bestemmelser, sier Schjøtt-Pedersen.

22. juli-kommisjonens ønske om unntak fra offentlighet gjennom en slik særlov deles av den nasjonale støttegruppen.

Les flere nyheter her