Fetteren til Birgitte Tengs vil kjempe for jobben i Fokus Bank

Advokat Bent Endresen fører saken for fetteren til Birgitte Tengs. Han saksøker Fokus Bank fordi han mistet jobben da banken oppdaget at den nyansatte siviløkonomen var den mye omtalte fetteren til Birgitte Tengs. Foto: Tommy Ellingsen / SCANPIX Les mer Lukk

Fokus Bank opphevet arbeidsavtalen med økonomen da de fant ut at han er den mye omtalte fetteren til Birgitte Tengs. Nå går 34-åringen rettens vei for å få jobben likevel.

Fakta om Birgitte Tengs-saken  

• Birgitte Tengs (17) ble funnet drept i nærheten av sitt hjem på Karmøy den 6. mai 1995.

• Nesten to år senere ble hennes 19 år gamle fetter pågrepet og siktet for drapet. Politiet fikk fram en tilståelse, som senere ble trukket tilbake.

• I Karmsund herredsrett ble han i november 1997 kjent skyldig og dømt til 14 års fengsel. Etter anke til Gulating lagmannsrett ble han frifunnet for drapet. Men lagmannsretten stadfestet herredsrettens avgjørelse om at han skulle betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til Birgittes foreldre.

• I 2001 satte fetteren fram begjæring om gjenopptakelse av lagmannsrettens dom. Dette ble avvist av lagmannsretten og av Høyesteretts kjæremålsutvalg.

• En ny begjæring om gjenåpning av erstatningssaken ble fremmet i 2008. Sommeren 2010 fastslo Høyesterett at saken ikke blir gjenåpnet fordi fristen var foreldet.

• Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har dømt den norske staten til å betale erstatning til fetteren, og han har fått 1,2 millioner kroner i erstatning og oppreisning etter straffesaken.

• Det ble også besluttet at staten ikke skal søke regress for den voldsoffererstatningen som Birgittes foreldre har fått som følge av dommen i Gulating lagmannsrett.* Fetteren har nå saksøkt Fokus Bank fordi de trakk tilbake et jobbtilbud da de fant ut at han er Birgitte Tengs' mye omtalte fetter. Saken starter i Stavanger tingrett torsdag 20. oktober.

I Stavanger tingrett torsdag krevde fetteren til Birgitte Tengs at arbeidsavtalen med Fokus Bank gjøres gyldig, slik at han kan tiltre jobben i Stavanger. I tillegg vil han ha erstatning for blant annet tapt arbeidsinntekt siden tiltredelsesdatoen 1. mars, og oppreisning for ærekrenkelse.

At det er en negativ holdning i Fokus Bank ved utsiktene til å ha ham som kollega, kan han ikke forholde seg til:

– Akkurat nå har jeg en familie som må forsørges. Vi er veldig bekymret fordi vi ikke har noen fast inntekt. Da er min kone og mitt barn det viktigste for meg, og jeg kan ikke prioritere hva kolleger måtte synes om meg eller at jeg ikke blir populær på arbeidsplassen, sier 34-åringen til NTB.

Avsky

Fokus Bank sier de aldri ville gitt mannen jobben som kundeansvarlig for storkunder på Vestlandet om de hadde kjent til hans bakgrunn. Den ble de først klar over da banken gjorde navnet hans kjent internt. Ansatte reagerte «med avsky» på at fetteren til Birgitte Tengs skulle være bankens ansikt utad.

Den 11. februar kontaktet banksjef Terje Høyland 34-åringen og sa at arbeidsavtalen var opphevet.

Fetteren og hans kone hadde da sagt opp sine jobber og leiligheten i Spania for å flytte til Stavanger. Flyttelasset lå i konteineren da han fikk telefonen fra banken.

– Opphevelsen av arbeidsavtalen kom som et sjokk. Etter ti år med en relativt anonym tilværelse i utlandet hadde jeg trodd at det var mulig å komme tilbake til omgivelser nær mitt barns besteforeldre, sier 34-åringen.

I retten torsdag kalte hans advokat Bent Endresen bankens handlinger ynkelige og nedrige:

– Dette er rettslig illegitimt og ulovlig, umoralsk og i strid med folks rettsfølelse.

Burde sagt ifra

Ifølge Fokus Bank burde 34-åringen ha opplyst hvem han var. Selv om han er strafferettslig frikjent for drapet på sin kusine, er han dømt til å betale erstatning til hennes foreldre, noe mange kjenner til.

– Erstatningsdommen er basisen for det bildet som knytter seg til hvem han er. Den er et viktig premiss for oppfatningen folk, ansatte og kunder har av ham som skyldig.

At han er «fetteren» er uforenlig med den rollen han skulle hatt i Fokus Bank. Banken anfører at han ikke ville ha lykkes i jobben som kundeansvarlig på grunn av dette, sier bankens advokat Tarjei Thorkildsen.

Arbeidsforbud

Etter at arbeidsavtalen ble sagt opp har 34-åringen søkt 112 jobber i Norge uten å få et eneste positivt svar. Likevel opplever han at folk i hans omkrets og nærmiljø i Stavanger stiller seg uforstående til Fokus Banks avgjørelse og at han får støtte og sympati. Hans advokat mener Fokus Bank setter presedens med sine handlinger og i realiteten ilegger ham et yrkesforbud:

– Får Fokus Bank nekte ham jobb fordi han er fetteren til Birgitte Tengs, kan andre også gjøre det, sier Endresen.

Fokus Banks advokat avviser dette. Han sier videre at banken, som mener at de ikke har gjort noe klanderverdig, har vært løsningsorienterte og gått langt i å tilby romslige ordninger som kompensasjon, om enn ikke en alternativ jobb i banken.

Les flere nyheter