– Kinas ambisjoner i polarområdene stiger

Den kinesiske destroyeren DDG 138 Taizhou på vei mellom øyene Okinawa og Miyako i juni i år. Foto: Scanpix/AP. Les mer Lukk

De nye seilingsrutene som er i ferd med å åpne seg nord for Russland og Amerika, er økonomiske og sikkerhetsmessige spørsmål for Kina. En kinesisk forsker utelukker ikke militær konflikt.

– Kinas polarambisjoner stiger med den økende temperaturen, er tittelen på en artikkel i The China Times, en internettbasert, engelskspråklig avis som sier at den inneholder «nyheter fra Kina om nasjonale og globale spørsmål».

Avisen intervjuer blant andre den kinesiske polarforskeren Cheng Baozhi, som i slutten av august hadde en artikkel i det offisielle ukemagasinet Beijing Review der han varslet kinesisk misnøye med blant annet Arktisk Råd.

Han mener ikke-arktiske stater ikke kan bruke arktiske sjøveier uten å delta i beslutningsprosessen for området og kommer nå med nye, oppsiktsvekkende uttalelser.

– Samarbeid er hovedtendensen. Men vi kan ikke si at militær konflikt er utelukket, sier han om de nye sjøveiene i nord der isen nå smelter.

– Selv om statene ikke har direkte territorial tilknytning (til Arktis), påvirker Arktis den sosiale og økonomiske utvikling til stater på den nordlige halvkulen som Kina, Japan og Korea, sier Cheng, som er tilknyttet Shanghai Institute for International Studies.

I artikkelen hevdes det også at Kina to ganger er blitt nektet å bli permanent observatør i Arktisk Råd.

Les flere nyheter