Terrormilliard i statsbudsjettet

R4 i regjerningskvartalet der en bombe gikk av 22.juli. Høyblokka og store deler av området rundt ble skadet. Foto: Scanpix Les mer Lukk

Ekstrautgiftene i forbindelse med terrorangrepene 22. juli får følger for statsbudsjettet. Regjeringen ber om over 1 milliard kroner i tilleggsbevilgninger.

– I forbindelse med angrepene 22. juli har det vært nødvendig å sette i verk en rekke tiltak med til dels betydelige budsjettkonsekvenser, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen har fremmet fredag en proposisjon for Stortinget om tilleggsbevilgninger på til sammen 1029,3 millioner kroner i statsbudsjettet for inneværende år.

Ekstrautgiftene for 2012 er innarbeidet i forslaget til statsbudsjett som legges fram 6. oktober. Utgifter for etterfølgende år vil foreslås i de årlige budsjettforslagene, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

722,9 millioner kroner av de foreslåtte tilleggsbevilgningene gjelder utgifter som vil påløpe før 1. november i år og som det ved kongelige resolusjoner 16. september 2011 ble gitt samtykke til å overskride bevilgningene med.

De resterende 306,4 millioner kroner består i hovedsak av ytterligere utgifter til bemanning, vakthold og midlertidige lokaler som vil påløpe resten av året.

Les flere nyheter her