Nesten halvparten imot forbud mot sexkjøp

To år etter at forbudet mot sexkjøp ble innført, er fortsatt en av to imot forbudet, viser en fersk undersøkelse.

2.300 personer er spurt om sine holdninger til sexkjøp etter forbudet. Fortsatt er 44 prosent av det norske folk negativ til sexkjøpforbudet, skriver Dagsavisen.

– I Norge trodde politikerne at folk ville endre holdning til sexkjøp etter forbudet, men det har ikke skjedd, sier Niklas Jakobsson som sammen med kollega Andreas Kotsadam har stått bak undersøkelsen.

Les også: Sexindustrien i Baltikum avhengig av norske menn

Begge de to forskerne er tilknyttet Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova).

Undersøkelsen viser dessuten at svensker er mye mer skeptiske til prostitusjon enn nordmenn. Den viser også at innvandrerskeptikere er mer positive til sexkjøp enn andre.

I undersøkelsen svarer 1,7 prosent at de har kjøpt sex det siste halvåret, det er 39 av de 2300 som deltok i undersøkelsen.

Les også: Forsker mener sexkjøp er sikkerhetsrisiko

Les flere nyheter her