Troy Davis er henrettet i Georgia

Your browser doesn't support HTML5 video.

Troy Davis' siste ord
Trass i skarpe internasjonale protester ble dødsdømte Troy Davis sent onsdag henrettet i Georgia etter at hans siste anke til høyesterett i Washington ble avvist.

Fakta om dødsstraff  
* I 2010 ble minst 527 mennesker henrettet i 23 land.


* 58 land har fremdeles dødsstraff i lovverket og har gjennomført henrettelser i løpet av de siste 10 årene.

* I USA er det nå 34 delstater som har dødsstraff i lovverket etter at delstaten Illinois avskaffet dødsstraffen i 2011. Kun 12 av disse delstatene gjennomførte henrettelser i 2010

* Amnesty International anslår at over 25.000 mennesker sitter i dødsceller rundt om i verden

* I USA satt det 3.260 fanger på dødsceller per 1. april 2011

* Internasjonale avtaler om menneskerettigheter forbyr å dømme noen til døden for forbrytelser begått før fylte 18 år. * I desember 2010 vedtok FNs hovedforsamling en resolusjon der alle stater ble oppfordret til å avskaffe dødsstraffen.

(Kilde: Amnesty International Norge/NTB)

Motstandere av dødsstraff som våket utenfor fengselet i Jackson, ba og lot tårene renne da de fikk vite at Davis kort før midnatt lokal tid ble henrettet med giftsprøyte.

42 år gamle Davis, som var svart, var dømt til døden for drapet på en hvit politimann i 1989, til tross for at det ikke fantes noen fysiske beviser mot ham, og sju av de ni vitnene i saken senere trakk tilbake sine vitnemål.

Se også: Troy Davis' siste ord

Advokatene hans forsøkte seg onsdag med et siste juridisk framstøt i en ankedomstol i Georgia og ba om tillatelse til å legge fram nye bevis.

Men domstolen avviste begjæringen, og da ble siste halmstrå den føderale høyesteretten i Washington. Etter en uvanlig lang behandling på fire timer ble også dette forsøket avvist, og henrettelsen umiddelbart gjennomført.

I de siste timene opplyste også Det hvite hus at president Barack Obama ikke ville gripe inn i saken.

Svart mot hvit

Politimannen og tobarnsfaren Mark MacPhail ble skutt og drept utenfor en hamburgerrestaurant i Savannah i Georgia da han prøvde å hjelpe en hjemløs mann som var banket opp.

Enken til MacPhail er overbevist om at Davis var skyldig og krevde at henrettelsen ble gjennomført.

– All vår sympati og våre bønner går til familien. Men de får ikke rettferdighet om feil person betaler for det som skjedde med deres sønn, deres bror, sa presten Al Sharpton som ledet protestene utenfor fengselet.

Les også: Krevde løgndetektortest

Profilerte afroamerikanere ser saken i et borgerrettsperspektiv og mener den viser hvordan svarte får urettferdig behandling i USAs rettsvesen.

Borgerrettsbevegelsen ACLU ba de ansatte ved fengselet i Jackson om å gå til streik for å hindre at dødsdommen ble fullbyrdet.

Internasjonale reaksjoner

Tidligere president Jimmy Carter, som selv er fra Georgia, pave Benedikt XVI og nobelprisvinner Desmond Tutu er blant dem som har deltatt i kampanjen for å få henrettelsen stanset.

Lederen for Europarådet, Norges tidligere statsminister Thorbjørn Jagland, oppfordret amerikanske myndigheter til å finne en måte å spare Davis' liv.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy henvendte seg direkte til Georgias myndigheter med en appell om å spare Davis' liv.

Også Norge har reagert på dommen, og utenriksminister Jonas Gahr Støre lovet å ta saken opp med representanter for USA under FNs hovedforsamling.

Flere tusen mennesker protesterte mot dommen i Atlanta tidligere denne uken, etter oppfordring fra Amnesty International, og til siste slutt var det flere hundre som holdt stand utenfor fengselet sør for Atlanta.

Amnesty kaller rettsavgjørelsen «et enormt tilbakeslag for menneskerettigheter i USA, der en mann som er blitt dømt på et tvilsomt bevisgrunnlag, skal henrettes av staten».

Kampen fortsetter

Troy Davis selv har bedt motstandere av dødsstraff om å fortsette kampen mot avstraffelsesmetoden.

«Kampen for rettferdighet ender ikke med meg», skrev han i et brev som ble offentliggjort denne uka etter at søknaden hans om benådning var avslått.

Tidligere i år er til sammen 33 mennesker henrettet i USA.

Kina, Saudi-Arabia, Iran og USA er blant landene som dømmer flest mennesker til døden i verden i dag.

I USA støtter et flertall av befolkningen dødsstraff, og de fleste henrettelsene går relativt ubemerket hen.