Høyre: – Abbas bør ikke framprovosere veto

KRITISK TIL FN-FREMSTØT: Høyres Ine Eriksen Søreide. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Palestinerne bør ikke gå direkte til Sikkerhetsrådet med krav om å bli tatt opp som fullverdig medlem av FN. Det vil bare utløse et veto fra USA og låse situasjonen fullstendig. Det sier Høyres leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide.

Fakta om palestinernes vei mot anerkjennelse i FN  
* Palestinerne leverer 23. september sitt krav om anerkjennelse av en stat basert på grensene fra før 1967 til FN.


* Israel, USA og flere europeiske land er imot planen fordi den går utenom fredsforhandlinger.

* Et gjennombrudd i fredssamtalene kunne trolig ha forhindret Abbas' planer. Forhandlingene ble lagt på is i fjor høst fordi palestinerne krever stans i byggingen av israelske bosetninger på Vestbredden, noe Israel nekter å godta.

* Et FN-medlemskap må først godkjennes av Sikkerhetsrådet. USA har sagt at landet vil legge ned veto der. Samtidig vil trolig et flertall av FNs medlemsland støtte palestinernes krav. Over 100 av FNs medlemsstater har alt anerkjent en palestinsk stat.

* Et mulig utfall kan dermed bli at FNs hovedforsamlingen med to tredelers flertall anerkjenner Palestina som stat med observatørstatus i FN.

* Den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO har hatt observatørstatus i FN som organisasjon siden 1974.

Kilde: NTB

Hun understreker at palestinernes president Mahmoud Abbas heller bør ta saken opp i FNs hovedforsamling, der det er stort flertall for å gi palestinerne en oppgradert status, dog uten at de får fullt FN-medlemskap.

– Forutsatt at palestinerne innfrir en rekke spesifikke krav, blant annet om avståelse fra vold og anerkjennelse av Israel, bør Norge gå for denne løsningen. En slik fremgangsmåte medfører en forpliktelse til å forhandle. Å ta saken direkte til rådet er en dårlig strategi, sier Eriksen Søreide til NTB.

Les også: Støre: Norge klar til å anerkjenne palestinerne

KrFs Dagfinn Høybråten mener det er altfor tidlig å anerkjenne en palestinsk stat og at hele FN-løpet blir feil.

– KrF er helt uenig i det som foregår nå. Det er uklokt å ta denne saken til FN, ikke minst fordi palestinerne har fått så klare og negative signaler fra land de er avhengige av. President Abbas oppnår bare at det hele kjøres inn på et blindspor, sier Høybråten.

Eriksen Søreide sier forhandlinger er helt avgjørende, siden et eventuelt vedtak av en resolusjon i Hovedforsamlingen ikke endrer noe på bakken. Palestinerne er fortsatt like delt mellom Fatah og Hamas, på hvert sitt stykke land, samtidig som den israelske byggevirksomheten på palestinsk område fortsetter med full styrke.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har gjentatte ganger understreket at en resolusjon ikke er et alternativ til forhandlinger.

Norske posisjoner

Støre gjorde dette klart senest fredag, da han i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK) på Stortinget redegjorde for norske posisjoner og holdninger til flere av de sakene som skal opp under FN-sesjonen.

Høybråten advarer regjeringen mot å konkludere og skape forventninger om en anerkjennelse, så lenge USA, Midtøsten-kvartetten og toneangivende EU- land som Tyskland, Nederland og Storbritannia er i sving for å avverge et forløp som fører til full skjæring og uoversiktlige følger.

En oppgradert status vil åpne for medlemskap i FNs underorganisasjoner og Den internasjonale straffedomstolen ICC. Eriksen Søreide mener at bordet ikke fanger for de land som stemmer for denne framgangsmåten, i den forstand at det automatisk følger anerkjennelse av de selvstyrte områdene som stat.

Holdning

– Men det uttrykker en holdning. Samtidig er det viktig å forstå Israels holdning og den svært uforutsigbare situasjonen som er oppstått i hele midtøstenregionen, sier Eriksen Søreide.

Hun understreker usikkerheten som omgir hele problemkomplekset, og at det er mange parter som er involvert i diplomatisk arbeid i disse dager, ikke minst USA og EU. Mye vil trolig skje innen fredag, da Abbas har varslet sin søknad.

Den tidligere KrF-lederen er skeptisk til å tvinge det palestinske spørsmålet fram i FN, men innrømmer at det kanskje også åpner muligheter.– En ensidig resolusjon som det er varslet veto mot, er lite fruktbart. Men den intense innsatsen mange parter nå er involvert i, kan også skape bevegelse. En balansert og konstruktiv resolusjon som tar hensyn til begge siders interesser, kan virke positivt på forhandlingssporet. For det er fortsatt slik at fred bare kan komme gjennom forhandlinger, sier Høybråten

Hun understreker at palestinernes president Mahmoud Abbas heller bør ta saken opp i FNs hovedforsamling, der det er stort flertall for å gi palestinerne en oppgradert status, dog uten at de får fullt FN-medlemskap.

– Forutsatt at palestinerne innfrir en rekke spesifikke krav, blant annet om avståelse fra vold og anerkjennelse av Israel, bør Norge gå for denne løsningen. En slik fremgangsmåte medfører en forpliktelse til å forhandle, sier Eriksen Søreide til NTB.

Les også: Skjebneuke for palestinsk stat

Les også: Hardt presset Abbas lover å stå løpet ut i FN