Støre: Norge klar til å anerkjenne palestinerne

Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier Norge vil støtte den palestinske presidenten Mahmoud Abbas' framstøt for FN-medlemskap om teksten oppfyller kravene til en moderne rettsstat. Foto: REUTERS / Mohamad Torokman / SCANPIX Les mer Lukk

Norge har vært rede til å stemme ja til en palestinsk stat i mange år, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Men han vil fortsatt ikke forplikte seg til et ja i FN før han ser palestinernes resolusjonstekst.

– Norge har støttet tostatsløsningen aktivt. Vi engasjerer betydelige krefter i å bidra til det, så vi er rede til å anerkjenne en palestinsk stat. På hvilket grunnlag og når, det må vi se når vi ser en tekst, sa Støre til NTB etter et møte i giverlandsgruppa for palestinerne i New York søndag.

– Jeg tror vi i løpet av disse dagene skal få den oversikten, sa han om resolusjonsteksten som palestinernes statsminister Mahmoud Abbas har varslet at han legger fram for FN mot slutten av uka.

Palestinernes rett

Støre understreket igjen at Norge ikke kommer til å ta stilling til palestinernes framstøt før den endelige teksten foreligger. Men Norge anser det som palestinernes rett å gå til FN med sin sak.

Norge stiller tre hovedkrav til en palestinsk tekst for å stemme ja. Palestinerne må si seg rede til å forhandle om sluttstatusspørsmålene, Israels rett til å eksistere må anerkjennes, og palestinerne bør forplikte seg til moderne statsprinsipper som universelle menneskerettigheter, en rettsstat og demokrati.

– Det mener jeg er et grunnlag som er samlende, og som kan skape bred oppslutning, sier han.

Han avviser at Norge har vært direkte involvert i arbeidet med teksten, men sier at man «opplever at vi har en kontakt med palestinerne der vi blir spurt og orientert».

Rede til å danne stat

Møtet i giverlandsgruppa søndag var første etappe i en uke i FNs hovedforsamling som ligger an til å bli dominert av palestinernes framstøt for FN-medlemskap og anerkjennelse som en uavhengig stat.

Uka åpnet positivt for palestinerne med ros for institusjonsbygging og en ny bekreftelse fra giverlandsgruppa på at de palestinske myndighetene er institusjonelt rede til å danne en palestinsk stat.

– Det at vi nå konkluderer en prosess med å si at palestinerne har institusjoner som kan drive en stat, det er noe vi har arbeidet intenst med de siste tre–fire årene, og det er nå kommet i mål. Uten det blir ikke det andre mulig, understreker Støre.

Som leder for giverlandsgruppa var Støre vert for møtet sammen med FNs visegeneralsekretær Lynne Pascoe. Gruppa er viktig også fordi det er det eneste forumet for tiden der både Israel og palestinerne møter.

Både palestinernes statsminister Salam Fayyad og Israels viseutenriksminister Danny Ayalon var til stede, i tillegg til EUs utenrikssjef Catherine Ashton og Kvartettens utsending Tony Blair.

Suksess

– Framgangen vi har sett i det palestinske området under ledelse av statsminister Salam Fayyad er en suksesshistorie og et av de meste vellykkede statsbyggingsprosjekter på flere tiår, sier Støre og berømmer både palestinerne selv, giverne og Israel for innsatsen.

Støre sier at giverlandsgruppa under møtet søndag holdt søkelyset på institusjonsbyggingen i de palestinske områdene, og at det palestinske framstøtet i FN ikke var hovedsaken.

Likevel er det klart at den positive attesten fra gruppa, en attest som både Verdensbanken, IMF og FN tidligere også har gitt, er en viktig forutsetning for at palestinerne kan be om anerkjennelse for sin stat.

Diplomatisk press

Både Ashton og Blair kom til New York direkte fra hektisk diplomatisk virksomhet i Midtøsten, der de har deltatt i forsøkene på å få Abbas til å droppe framstøtet i FN, som både USA, Israel og flere EU-land er sterkt imot

De sier det bare er gjennom forhandlinger at palestinerne kan oppnå en stat.

Abbas har imidlertid gjort det klart at det ikke er noen motsetning mellom FN-framstøtet og forhandlinger, som uansett må gjennomføres for å løse alle de vanskelige spørsmålene, og det har Støre også sagt seg enig i.

Les flere nyheter

Vi har for tiden problem med kommentarfeltet vårt her hos ABC Nyheter. Vi jobber med å få det på plass igjen og håper på deres tålmodighet så lenge.