Skjebneuke for palestinsk stat

sy834bf2: Palestinernes president Mahmoud Abbas holder fast ved å ville søke FN om fullt medlemskap neste uke, til tross for advarsler fra USA, Israel og EU. Foto: REUTERS/SCANPIX Les mer Lukk

Norge er rede til å anerkjenne en palestinsk stat i FN neste uke, ifølge utenriksminister Jonas Gahr Støre. Men om USA, EU og Israel får sin vilje, blir palestinernes forslag aldri lagt fram.

Støre har i hele vår insistert på at Norge må se resolusjonsteksten før det blir aktuelt å bestemme seg for hvordan man skal stemme. Men i helgen ga han klart uttrykk for at Norge vil støtte palestinerne.

«Bare forhandlinger kan løse saker mellom Israel og palestinere, bør snarlig i gang. Men palestinere har rett til å gå til FN. Det vil Norge støtte og vi er rede til å anerkjenne en palestinsk stat», skriver Støre på sin Facebook-side.

Norge kan imidlertid komme i skvis dersom det blir en realitet.

– Norge er kommet mellom barken og veden. På den ene siden har vi bidratt til å bygge opp en fungerende stat, men på den annen er våre allierte i EU og USA de fremste motstanderne av å anerkjenne Palestina i FN, sier sier Hilde Henriksen Waage i PRIO til NTB.

Hun mener det er vanskelig for Norge å stemme imot resolusjonen dersom teksten tilfredsstiller alle krav om en moderne rettsstat og anerkjennelse av Israel, særlig siden Norge åpenbart har stor innflytelse på utformingen av teksten.

Aldri på bordet

Waage tror imidlertid nå at forslaget aldri kommer på FNs bord etter at USA og EU satte i gang en intens diplomatisk offensiv for å få palestinerne til å droppe forslaget.

Likevel gjentok palestinernes president Mahmoud Abbas igjen i en tale fredag at det ikke er noen vei tilbake, og at forslaget blir lagt fram for FNs sikkerhetsråd kommende fredag, fordi det er palestinernes legitime rett.

USA har gjort det klart at de nedlegger veto. Da tar palestinerne saken til hovedforsamlingen og ber den oppgradere deres status til en stat uten FN-medlemskap, som likevel åpner for medlemskap i FNs underorganisasjoner og Den internasjonale straffedomstolen ICC.

Det siste er det som bekymrer Israel mest siden Palestina da kan trekke Israel for domstolen for å okkupere en annen stat.

I hovedforsamlingen kan ikke USA og Israel hindre flertall. 127 land har allerede anerkjent Palestina som stat, og det ville ifølge Waage være et kraftig nederlag å svelge for USA å få nesten hele verden utenom Europa mot seg.

Ingen håp for forhandlinger

Hun sier at palestinernes beslutning har sin bakgrunn i at de ser de ikke kommer noen vei med forhandlinger med Israel. Det de ser er at byggingen av boliger og veier på okkupert land fortsetter for fullt, og at det blir stadig mindre territorium igjen til en selvstendig palestinsk stat ved siden av Israel.

Dessuten viser de til at de har bygd opp de institusjonene som trengs i en fungerende stat, en prosess som Norge har vært en viktig fødselshjelper for.

Waage peker dessuten på at tidspunktet er riktig nå som Israel er mer presset enn noensinne i regionen, ikke minst på grunn av den arabiske våren. Israel har den siste tiden kommet på kant med både Tyrkia og Egypt.

USA, EU og Israel har ennå ikke greid å overtale Abbas. Til gjengjeld sier Israels statsminister nå, kanskje etter press fra USA og EU, at han er åpen for nye direkte forhandlinger med palestinerne dersom palestinerne dropper FN-framstøtet.

Dermed kan USA og EU si til Abbas at framstøtet er til skade for palestinerne, og at det bare er gjennom forhandlinger at de kan oppnå en uavhengig stat.

Ingen motsetning

– Men det er ingen motsetning mellom anerkjennelse i FN og forhandlinger. Alle er enige om at de vanskelige spørsmålene som grenser, Jerusalem og flyktninger uansett må løses gjennom forhandlinger, sier Waage.

– Hvis jeg var Abbas, ville jeg si det er flott at Netanyahu vil forhandle, og vi møter med glede opp. Men vi søker likevel om anerkjennelse fordi det ikke er en motsetning, sier hun.

– Spørsmålet er om han er sterk nok til å stå imot presset. Israel truer med å holde tilbake skatter og avgifter de krever inn for de palestinske myndighetene, og i USA er det forslag i Kongressen om å stanse bistanden, sier hun og peker på at Støre med rette kaller dette for utpressing.


Les flere nyheter her