Stadig flere unge uføre

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener det må arbeides mer med å redusere frafallet i videregående skole, satses massivt på psykisk syke og at oppfølgingen innen rus blant ungdom må bli bedre. Illustrasjonsfoto: Colourbox Les mer Lukk

Over 36.000 nordmenn under 30 år er nå på varig uføretrygd eller på arbeidsavklaringspenger, og antallet øker raskt.

De siste par årene har antallet unge på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger økt med 4.500, skriver Aftenposten.

Arbeidsavklaringspenger erstattet i fjor midlertidig uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger.

Antall unge på varig uføretrygd har de siste fem årene økt kraftig, mens det er blitt betydelig færre blant dem mellom 30 og 60.

Totalt har antallet uføre under 30 år økt med 20 prosent på fem år, mens økningen i befolkningen ellers har vært på under 1 prosent.

Antallet unge på arbeidsavklaringspenger har økt med 13 prosent på under halvannet år, dobbelt så mye som i resten av befolkningen.

– Dette er en betenkelig utvikling og noe vi må se nærmere på. Men Norge er i selskap med mange andre land i Europa. Over hele kontinentet øker uføretallene raskt blant de unge, sier overlege Søren Brage i NAVs utredningsseksjon.

– Vi tror det handler mye om angst og depresjoner, sier han.

– En tragedie for de gjelder, og en enorm ødsling med ressurser og veldig dyrt for samfunnet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

Hun mener det må arbeides mer med å redusere frafallet i videregående skole, satses massivt på psykisk syke og at oppfølgingen innen rus blant ungdom må bli bedre.

Les flere nyheter her