Vil vurdere statlige arbeidsplasser til Groruddalen

Groruddalen en aktuell lokalisering for eventuelle nye statlige arbeidsplasser. Foto: Morten Holm / Scanpix. Les mer Lukk

Regjeringen vil at alle nye statlige arbeidsplasser skal plasseres utenfor Oslo. Hvis det likevel blir unntak fra regelen, er Groruddalen en aktuell lokalisering.

I regjeringens reviderte retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser slås det fast at nye statlige arbeidsplasser, eller flytting av allerede etablerte statlige virksomheter utenfor Oslo, skal lokaliseres utenfor hovedstaden.

Unntak fra regelen skal ha spesielle årsaker, men hvis så skjer skal Groruddalen vurderes som lokalisering.

Målet med de nye retningslinjene er å få en jevnere regional fordeling av statlige arbeidsplasser.

I tillegg skal retningslinjene sørge for at statlig tjenesteproduksjon sikrer innbyggerne i alle deler av landet en god tilgang på statlige tjenester, og legge til rette for å kunne bygge profesjonelle fagmiljøer utenfor de store pressområdene.

Dagens retningslinjer er ti år gamle.

– Det er derfor ønskelig å revidere dem, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Les flere nyheter her