30.000 kyllinger blir avlivet etter salmonellafunn

30.000 kyllinger må bøte med livet etter funn av salmonella i Hedmark. Illustrasjonsfoto: Colourbox Les mer Lukk

30.000 kyllinger blir avlivet etter at det er påvist salmonella i en besetning i Tolga kommune i Hedmark.

29. august påviste Veterinærinstituttet Salmonella Typhimurium i en slaktekyllingbesetning i Tolga kommune i Hedmark. Besetningen er på 16.000 kyllinger. Påvisningen ble gjort i forbindelse med rutinemessig prøvetaking, opplyser Mattilsynet.

Eieren av besetningen vil sammen med næringen og Mattilsynet gjennomføre avlivning og destruksjon av dyrene.

På grunnlag av mistanke om salmonella og av hensyn til dyrevelferden vil også eieren av en nabobesetning gjennomføre avlivning og destruksjon på 14.000 slaktekyllinger. Eierne av begge besetningene har nær kontakt, og de har samarbeidet om driften.

Salmonella kan smitte mellom dyr og mennesker. Det vanligste symptomet er diaré, men sykdommen kan i sjeldne fall være dødelig.

Les flere nyheter