Dødsofre i trafikken er ofte ruset

Nesten annenhver bilsjåfør som mister livet i en ulykke, er påvirket av alkohol, rusmidler eller legemidler, viser en nordisk studie.

Alkohol eller alkohol i kombinasjon med andre rusmidler og legemidler er det vanligste. Færre ofre har kun legemidler eller kun ulovlige rusmidler i blodet, skriver Aftenposten.

Studien er utført av Folkehelseinstituttet i Norge (FHI) i samarbeid med tilsvarene instanser i de øvrige nordiske landene, og den er omtalt i siste utgave av tidsskriftet Accident Analysis Prevention.

Blodprøver fra 1.200 sjåfører som omkom i kollisjoner, utforkjøringer og andre typer bilulykker i årene 2001 og 2002 er analysert.

Unge menn

85 prosent av dødsofrene var menn, flertallet i alderen 20 til 29 år. Hele 42 prosent av dem hadde spor etter alkohol, legemidler eller ulovlige rusmidler i blodet.

Andelen som hadde alkohol i blodet, var omtrent den samme i Norge, Sverige og Finland, mens forekomsten av legemidler og ulovlige rusmidler var noe høyere i Norge, viser undersøkelsen.

– Dette kan tyde på at det blant de norske sjåførene var flere med misbruksproblemer enn i Sverige og Finland, skriver forskerne.

I såkalte eneulykker, der kun sjåførens egen bil var involvert, hadde hele 66 prosent av de omkomne under 30 år alkohol og eller andre stoffer i blodet.

For sjåfører over 50 år var den tilsvarende andelen 48 prosent.

Strengere regler

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) mener hyppigere kontroller og strengere regler vil redde liv.

– Regjeringens visjon er null omkomne og hardt skadde i trafikken. Denne studien viser at vi er på rett vei når vi skjerper veitrafikkloven relatert til rus, sier, Kleppa til NTB.

Hun peker på at regjeringen har fått vedtatt endringer i veitrafikkloven og nå følger opp med en forskrift som sidestiller 20 narkotiske stoffer med alkoholpåvirket kjøring.

– Flere av politiets biler er utrustet med en hurtigtest som gjør oppfølging på mistanke lettere. Vi skjerper reaksjonene for ruspåvirket kjøring, spesielt for ferske bilførere, sier Kleppa.

Les flere nyheter her