Hvert enkelt offer med i tiltalen

I respekt for ofrene skal hver enkelt spesielt med i tiltalen uavhengig av hvilken paragraf Anders Behring Breivik tiltales etter, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch (arkivfoto: Scanpix). Les mer Lukk

Uansett hvilken paragraf Anders Behring Breivik blir tiltalt etter, vil gjerningsbeskrivelsen i tiltalen omfatte hver enkelt av de 77 drepte.

Det bekrefter riksadvokat Tor-Aksel Busch til NTB. Han sier det kanskje kan reises spørsmål om nødvendigheten av å utforme en slik tiltale dersom man velger å bruke paragrafen om forbrytelser mot menneskeheten eller folkemord, men Busch sier at han i respekt for ofrene vil at hver enkelt skal spesielt med i tiltalen uavhengig av hvilken paragraf som velges.

Han sier det allerede er bestemt at saken skal føres for Oslo tingrett, selv om de fleste drapene ble begått i et område som hører inn under Ringerike tingrett.

Les også: Alle våre saker om terrorangrepene

Kvalitet i etterforskningen

– Min hovedoppgave nå er å sikre at etterforskningen blir gjennomført med høy kvalitet. Så får vi komme tilbake til utformingen av tiltalen og valg av straffebud mot slutten av året, sier Busch. Breivik er siktet etter 147a, den såkalte terrorparagrafen som har en strafferamme på 21 år.

Mange har tatt til orde for at påtalemyndigheten skal bruke paragraf 102 om forbrytelser mot menneskeheten. Den har en strafferamme på 30 år.

Busch sier straffens lengde også må vurderes i relasjon til muligheten for en forvaringsdom. For påtalemyndigheten er det foreløpig første prioritet at politiet gjennomfører en etterforskning som vil gjøre det mulig for påtalemyndigheten å dokumentere hvordan hver enkelt ble drept.

Vise verden

Leder for Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, sier til NTB at en hovedoppgave under rettssaken blir å tilrettelegge for norske og internasjonale medier. Han ser rettssaken som en unik mulighet til å vise verden hvordan det norske rettssystemet fungerer.

– For påtalemyndigheten er hovedoppgaven å gjennomføre en stor og krevende rettssak på en forsvarlig måte. Hvis vi i tillegg viser verden at vårt system fungerer godt, er det en positiv bieffekt, sier Busch.

Han er ikke bekymret for selve avviklingen. Riktignok ser han at det blir en krevende utfordring, men problemene blir ikke større enn at de lar seg løse, sier Busch.

På spørsmål om hvordan man skal få plass til alle aktører, bistandsadvokater inkludert, sier riksadvokaten at det ikke nødvendigvis blir slik at de pårørende til hvert offer har sin egen advokat. Han mener grupper av pårørende må kunne finne praktiske samarbeidsordninger.

Sikkerhet og service

Lederen for Domstoladministrasjonen mener saken utvilsomt vil skape store utfordringer. Han ser for seg to hovedproblemer som må løses. Det ene er sikkerheten rundt den tiltalte. Det andre er hvordan medier fra inn- og utland likevel skal få fullt innsyn i rettsforhandlingene.

– Vi har allerede satt ned en arbeidsgruppe for å avklare disse spørsmålene sammen med Justisdepartementet, sier Langbach. Selv ser han for seg en rettssak i en normal rettssal som har plass til de viktigste aktørene. Så må det lages avanserte overføringssystemer som gir mediene en følelse av at de er til stede i rettssalen uten å være der.

Langbach var dommer i Orderud-saken, som ble avviklet i et herredshus mens mediene fikk sitt eget senter og direkte overføring med datidens teknologi.– Orderud-saken kan ikke sammenlignes med den rettssak vi nå skal gjennomføre. Det var ingen sikkerhetsproblemer, og den internasjonale interessen var begrenset, sier Langbach.

Les flere nyheter