Tror Breivik inspirerer til mer terror

Tror Breivik inspirerer til mer terror Les mer Lukk

Høyreekstreme miljøer i Europa vil med stor sannsynlighet bli inspirert av Anders Behring Breivik, ifølge NUPI-forsker Helge Lurås. Han tror Europa vil oppleve flere høyreekstreme terroranslag i årene som kommer.

– Dette er ikke slutten, men starten, sier NUPI-forskeren til NTB.

– Det vil overraske meg om vi ikke ser mindre eller større handlinger inspirert av Breivik i Europa de neste fem til ti årene.

Fredag offentliggjorde Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin nye trusselvurdering, en uke etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya.

Ifølge PST medfører terroranslagene ingen økning i trusselen fra kjente høyre- eller venstreekstreme miljøer i Norge. Angrepene kan tvert imot føre til at rekrutteringen til slike grupper svekkes.

«Samtidig representerer følgehandlinger en mulig og udefinert trussel. Slike handlinger kan planlegges og gjennomføres av enkeltstående aktører uten forvarsel og uten at det foreligger forbindelser av operativ karakter til andre personer», heter det i pressemeldingen fra PST.

Les også: Kamp om ideer etter terroren

– Liten fare i Norge

Helge Lurås er enig i PSTs vurdering om at det ikke er noen økt fare for mer høyreekstrem terror i Norge.

– Norge er et lite land med små miljøer. Jeg tror ikke dette vil føre til en merkbar forskjell, sier Lurås.

Han understreker imidlertid at det kommer an på hvor store ressurser som settes inn mot disse miljøene.

– Terroraksjoner er et resultat av intensjon og kapasitet. Intensjonen om å gjøre noe vil øke, men det betyr ikke at kapasiteten også øker, påpeker han.

Mer overvåking og oppmerksomhet rundt disse miljøene i Norge kan føre til at det blir vanskeligere for høyreekstreme krefter å planlegge og gjennomføre både store og mindre omfattende aksjoner.

Les også: Alle våre saker om terrorangrepene

Frykter kultstatus

Lurås mener man likevel må ta i betraktning hva responsen på terrorangrepene vil bli. Dersom den langsiktige virkningen blir mer støtte til innvandring, både blant opinionen og hos myndighetene, kan det øke islamfiendtlige holdninger i enkelte ytterliggående miljøer, tror Lurås.

Han understreker også at det høyreekstreme miljøet i Europa er på søken etter lederskap og en sterk lederfigur.

– Mye kommer an på hvordan Breivik oppfører seg i tiden som kommer. Står han fast på den besluttsomme linjen han har om å bli en lederfigur, vil det gjøre kultstatusen hans sterkere i Europa, sier Lurås.

Britisk historiker frykter nye angrep

Hvis høyreradikal terror kan ramme Norge, så kan det skje hvor som helst, mener en britisk forsker.

– Vi er nødt til å se på hvordan radikaliseringsprosessen foregår på nettet, sier Matthew Feldman, som leder det tverrfaglige forskningsprogrammet Radikalisering og nye medier ved Universitetet i Northampton i Storbritannia.

– Starter det med innlegg på høyreorienterte forum, deretter hos BNP (det britiske nasjonalistpartiet) og deretter på nynazistiske sider? Vi må se etter mønstre i atferden, sier Feldman til avisa The Telegraph

.Historikeren peker på at terrorsiktede Anders Behring Breivik selv i sitt manifest hevder at «borgerkrigen» mot muslimsk innvandring mest sannsynlig kommer til å bryte ut i Storbritannia.

– Hvis det kunne skje i Norge så kan det skje hvor som helst, mener Feldman.

Les flere nyheter