– Bano Rashid sto for det beste i det flerkulturelle Norge

Sørgende samlet seg utenfor Nesodden kirke før begravelsen. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Bano Abobakar Rashid (18) fra Nesodden ble fredag begravet etter både kristne og islamske ritualer.

Jonas Gahr Støres tale til Bano Rashid  

Kjære familie, etterlatte, venner og sørgende, kjære AUF-ere.

Dere var en liten familie da dere kom til Norge, for trygghet og beskyttelse, som flyktninger fra Kurdistan-regionen i Irak 1996. Nå er dere rammet på det mest meningsløse, opprørende og brutale – her hos oss, i trygge Norge.

Bano er ikke her. Det er ikke til å forstå.

Midt i sorgen – her i dag – skal dere føle at dere i den lille familien er en del av store familier:

En familie her på Nesodden, der Bano satte så mange spor, blant venner, i skolen, i idretten og i politikken. En familie i Arbeiderpartiet, der Bano var en politisk personlighet vi kunne se for oss som en av dette landets kommende ledere.

Og dere er en del av en stor norsk familie.

Vi slår fellesskapets sterke arm om dere. Og vi henter styrke og kraft nettopp fra dere som er både modige og sørgende – i mamma Beyans ord til en hel nasjon og en hel verden: «Svaret er ikke hat – men mer kjærlighet».

I dag ligger Utøya der i Tyrifjorden, innhyllet i den fryktelige udåden fra forrige fredag. Nå sier Banos generasjon høyt og tydelig – og deres vilje vinner gjenklang i en politisk bevegelse og i en hel nasjon på tvers av alle skillelinjer: Vi vil ta Utøya tilbake!

Vi vet at det vil bli en lang vei. Og vi skal trå varsomt for å vinne tilbake Utøyas stier, enger og strender.

Det vi uttrykker sammen er at vi vil slå ring om ideen som bærer Utøya: Et sted for unge menneskers engasjement, unge menneskers glede og unge menneskers alvor, der de setter kurs og fart inn i voksenlivet, fast bestemt i troen på menneskenes muligheter og menneskers ansvar.

Bano var alt dette – og hun var med på å prege årets sommerleir – slik jeg så den i mitt møte med Utøya, torsdag 21. juli, soldagen, dagen før terroren, da Utøya var alt det Utøya vil være.

Hun tok for seg hele bredden av samfunnets utfordringer og muligheter, som demokratiet og politikken har ansvar for å ta fatt i. Bano forsto demokratiets idé og visste at Norges fremtid også var opp til henne.

Til høsten skulle AUF-lederen på Nesodden møte velgerne på Arbeiderpartiets liste ved kommunevalget. Mange var klare til å sette et kryss ved hennes navn. Hun tok tak i hverdagslivets saker her ute: – Busstilbudet skal jeg ordne når jeg blir valgt, sa Bano.

Merk rekkefølgen: hun så en uløst oppgave og satte kursen for demokratiet for å løse det.

Hun tok tak i de store spørsmålene. Likestilling var blant de viktigste. Der fulgte Bano i Gro Harlem Brundtlands fotspor – Gro, hennes politiske forbilde.

Jeg snakket lenge med Gro i dag tidlig, hennes tanker er med dere i dag. Hun har sterke inntrykk fra møtene med Bano sist fredag. Hun fortalte fra en samtale hun hadde med henne og seks andre jenter på Utøya. – Hva skal vi gjøre for å bli hørt og vinne gjennomslag? hadde de spurt. – Vær dere selv, vær det dere tror på, svarte Gro.

Sånn ser vi Bano for oss, hun var seg selv, hun var virkelig det hun trodde på.

Og vi kan tenke at denne jenta, som kom til Norge som flyktning, hun hadde nok i seg til å fylle Gros sko. Ja, slik Gro gladelig fylte hennes. For slik kan det skje i vårt lille land, i vår familie; da Bano lånte gummistøvlene sine til Gro på den regnfylte Utøya dagen sist fredag, bare noen timer før katastrofen rammet.

Bano er ikke her. Det er ikke til å forstå.

Likevel opplever vi i disse dagene dette: ut i vårt felles rom tegnes bildene klarere av personene som ble revet vekk. Vi opplever å bli kjent med – og glad i – mennesker vi er med å gravlegge. De berører oss, vekker og inspirerer oss – og det etter at de ble tatt i fra oss.

Bano, Didrik, som også er fra Nesodden, og Emil, Bendik, Håvard, Silje og hele listen av navn lyser imot oss, blir tydelige, vi skjønner at de er tatt fra oss – og samtidig skjønner vi at de ikke vil bli borte.

De vil gå inn i sin politiske bevegelses rekker av pionerer.

Jeg vet ikke om det er en trøst. Men Banos engasjement og tro på menneskenes muligheter vil inspirere og engasjere, langt inn i fremtiden. Sånn vil hun fortsatt være med på å forme Nesodden, Norge og verden.

Jeg lyser fred over Bano Rashids minne.

Sognepresten holdt en gripende kristen andakt for en fullsatt kirke, der hun vektla kjærligheten, ikke tragedien, før en egen muslimsk begravelse ble gjennomført på kirkegården nedenfor Nesodden kirke.

Den lille kirken var stappfull. Mange hundre som ønsket å komme inn, måtte stå ute på kirkebakken. Det var sørget for at alle utenfor kirkebygget kunne følge høytideligheten via høyttaleranlegget.

«Kjærligheten overvinner alt», sier Paulus. og dette var den røde tråden i sogneprestens andakt.

Jonas Gahr Støre, utenriksminister (Ap) holder tale. Bano ble et av ofrene for Breivik og angrepet på Utøya fredag – for en uke siden. Kurdiske Bano var aktiv i Nesodden AUF. Hun kom til Norge sammen med familien i 1996 etter å ha flyktet fra Iran. Pool. Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) representerte regjeringen under begravelsen i den vakre middelalderkirken.

– Bano er ikke her. Det er ikke til å forstå. Likevel opplever vi i disse dagene dette: ut i vårt felles rom tegnes bildene klarere av personene som ble revet vekk. Vi opplever å bli kjent med – og glad i – mennesker vi er med å gravlegge. De berører oss, vekker og inspirerer oss – og det etter at de ble tatt i fra oss, sa utenriksministeren i sin tale.

– Former verden

Støre trakk fram Banos engasjement og sa hun ville gå inn i sin politiske bevegelses rekke av pionerer.

– Jeg vet ikke om det er en trøst. Men Banos engasjement og tro på menneskenes muligheter vil inspirere og engasjere, langt inn i fremtiden. Sånn vil hun fortsatt være med på å forme Nesodden, Norge og verden, avsluttet han.

Etter begravelsen inviterte familien alle til minnesamvær på Nesodden videregående skole.

Kjærlighet

Tronvik sier til NTB at hun bevisst valgte ikke å fokusere på det tragiske som skjedde på Utøya for nøyaktig en uke siden, men på Bano. Det var hennes begravelse. Derfor la presten vekt på kjærligheten, som det har vært så sterkt fokusert på etter tragedien.

– Det handler om at vi har en Gud som ser oss og vet om oss og som er nær oss og som vil hjelpe oss gjennom det vanskelige. Samtidig må vi ha lov til å rope til ham og spørre om hvorfor dette grusomme skjedde, var prestens budskap.

Les mer om Bano og skriv en siste hilsen: Bano Abobakar Rashid

Sognepresten opplyser til NTB at kirken har hatt en veldig god dialog med familien, som etter mange år i Norge valgte å gjennomføre både en kristenkirkelig og en islamsk begravelse.

18 år gamle Bano Rashid (18 år) ble begravet fra Nesodden kirke fredag. Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix.

– Bano har klart å trekke det beste ut fra begge kulturer hun tilhørte, den norske og den kurdiske, sa sognepresten.

– Heldige som kjente deg

Johannes Dalen Giske, som var Banos forgjenger som leder av Nesodden AUF, sa i sin bevegede hilsningstale at Bano hadde det fint på Utøya. – Hun gjorde inntrykk på alle, hun var en solstråle og en gledesspreder sa Giske, som snakket varmt og direkte til Bano.

– Det føles helt uvirkelig. Kjære Bano, vi er heldige som ble kjent med deg, sa Johannes.

Han var mannskap på ferja Thorbjørn, som tok massedrapsmannen over til Utøya fredag 22. juli, dagen da ondskapen kom til Utøya.

Muslimsk gravfelt

Den muslimske begravelsen fant sted på et helt nyinnviet muslimsk gravfelt på kirkegården, noen hundre meter fra kirken.

Representanten for det muslimske begravelsesbyrået, Mohammad Aszal sa til NTB at samarbeidet med kirken på Nesodden har vært meget godt.

Fredagens begravelse var den første muslimske gravferd på Nesodden

Les også: Rybak synger for Bano (18)

Bano Abobakar Rashid er det første offeret etter terrorangrepet på Utøya og i Oslo som ble begravet. Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay.