Regjeringskvartalet må utformes på nytt

Regjeringskvartalet må «redesignes og relokaliseres». I tillegg er høyblokkas skjebne uavklart. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

I Regjeringskvartalet er det bare R5 det vil være mulig å flytte inn i, sier fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

Hun varsler samtidig at hele Regjeringskvartalet må «redesignes og relokaliseres». I tillegg vil det ta noen dager før man kan relokalisere hvert enkelt departement.

Statsråden sier Høyblokkens skjebne er helt uavklart.

Les også: Statsbygg vet ikke om Høyblokka må rives

– Den er ikke frigitt fra politiet, og dermed får man ikke gjort de vurderinger som må til for å kunne ta stilling til om man skal starte å bygge på nytt eller rehabilitere.

Høyblokkens skjebne uavklart

– Med mitt blotte øye ser det ut som Høyblokken er veldig hardt skadd, men vi får la eksperter se på fundamenter og konstruksjoner før vi tar beslutninger om det, sier Aasrud.

Hun sier det viktigste er at ting fungerer og at statens finanser blir betjent gjennom Finansdepartementet på ordinær måte.

– Mer langsiktig arbeid blir ikke prioritert nå, sier statsråden.

Selv har hun og hennes medarbeidere vært heldige. De har lånt kursrommene i Direktoratet for IKT og forvaltning. Der sitter ledelsen rundt samme bord med sine PC-er og jobber.

Også de øvrige departementene har funnet gode midlertidige løsninger. At vi er midt i ferietiden har hjulpet mye, sier Aasrud.

Flytter til underetatene

Justisdepartementet, som sammen med Statsministerens kontor holder til i Høyblokken, har flyttet til Politihøgskolen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har flyttet til Hambros Plass 2 D i Oslo sentrum, Kommunal og regionaldepartementet holder til i Husbankens lokaler i Støperigaten på Aker Brygge og Landbruksdepartementet er flyttet inn hos Mattilsynet.

Arbeidsdepartementet har for lengst flyttet inn hos Nav i Sannergata, mens Finansdepartementet holder til hos Skatteetaten på Økern. Fiskeridepartementets folk oppholder seg hos Innovasjon Norge, mens Helse og omsorgsdepartementet befinner seg i Helsedirektoratet.

Kulturdepartementet er hos Kulturrådet og Kunnskapsdepartementet hos Utdanningsdirektoratet. Hos Innovasjon Norge befinner også Næringsdepartementet seg, mens Olje og energi er hos NVE og Samferdselsdepartementet i Jernbaneverket.

Les flere nyheter her