- Jeg er ikke alene

Your browser doesn't support HTML5 video.

Her forlater Breivik tinghuset
Terrorsiktede Anders Behring Breivik fortalte i dagens fengslingsmøte at han ikke er alene. Settes i varetekt i åtte uker.

Breivik ble i dag varetektsfengslet for åtte uker med brev, besøks og medieforbud. Fire av ukene skal være i fullstendig isolasjon.

En av grunnen til dette var ifølge tingrettsdommer Kim Heger at mannen som har tilstått terrorbomben i Oslo og Utøya-massakren, både i avhør og under rettsmøtet har fortalt at det finnes ytterligere terror-celler.

Les hele rettens kjennelse her

Retten mener derfor politiet har all grunn til å isolere Breivik mens de etterforsker saken ytterligere.

Aksjon mot AP

Selv om Breivik erkjenner udåden, nekter han straffskyld. Tingrettsdommer Heger refererte fra 32-åringens forklaring om terroraksjonene:

"Til tross for at siktede har erkjent de faktiske forhold, har han ikke erkjent straffskyld. Han mener at han måtte redde Norge og Vest-Europa fra kulturmarxistene og en muslimsk overtakelse.

Målet med attentatene var å ”gi et kraftig signal” til folket. Siktede ønsker å påføre Arbeiderpartiet ”størst mulig tap” slik at dette for fremtiden ville ”strupe nye rekruttering”.

Siktede forklarte at Arbeiderpartiet har sveket landet og folket og prisen for forræderiet fikk de betalt for i går.

”Operasjonen var ikke å drepe flest mulig, men å gi et kraftig signal som ikke kan misforstås. Om at så lenge Arbeiderpartiet kjører den ideologiske linjen sin og fortsetter å dekonstruerenorsk kultur og masseimportere muslimer så må de ta ansvaret for dette forræderiet ogenhver person med samvittighet kan ikke landet sitt bli kolonisert av muslimer”.

Tilrop

Cirka tre kvarter etter at fengslingsmøtet startet, kjørte kortesjen med Breivik i høy hastighet inn tjenesteinngangen i Politihuset.

Dette er den vanlige inngangen for arrestanter som skal fremstilles. Da bilen han satt i passerte folkemengden bak tinghuset, var det et par-tre karer som sparket og slo på bilen og skrek «forræder» og «jævla morder».

Like etter måtte hans forsvarer, advokat Geir Lippestad, brøyte seg vei gjennom pressekorpset i åttende etasje. Enkelte av de fremmøtte greide ikke å forholde seg rolige, men slengte ukvemsord til forsvareren. Like før klokka 14 kom det meldinger om at møtet var i gang.

Lukket

Allerede før Breivik ble ført inn i rettssalen, hadde retten bestemt at dørene skulle lukkes. Når retten er satt, må politiet på nytt begjære at selve møtet holdes for lukkede dører. Deretter kan forsvareren legge fram sitt syn, før tingrettsdommer Kim Heger avgjør om dørene skal forbli lukket.

Rettssalen og de nærmeste rommene ble gjennomøkt med bombehund før Breivik ankom Oslo tinghus.

Heger hadde i forkant lagt stor vekt på det offentliges behov for åpenhet i saken. Det samme gjelder medienes behov for informasjon. Imidlertid finner retten at det er enda mer tungtveiende grunner til at møte skulle starte for lukkede dører.

Ikke uniform

– Det vises til at det foreligger konkrete opplysninger om at et offentlig rettsmøte, med siktede til stede, fort kan utløse en ekstraordinær og ytterst vanskelig etterforsknings- og sikkerhetsmessig situasjon, heter det i kjennelsen, som tingrettsdommeren har vært alene om å fatte. Hensynet til sikkerheten skal ha veid tungt da Heger vedtok å lukke dørene.

Vanligvis gir tingretten pressen anledning til å uttale seg i slike saker, men av praktiske grunner har dette ikke latt seg gjøre i denne saken.

Breivik hadde på forhånd sagt at han ønsket åpne dører og å stille i uniform under fengslingsmøtet. Dette har politiet avvist, melder TV 2.

Les flere nyheter fra ABC Nyheter