Behring Breivik kopierte fra Unabomberen

Anders Behring Breivik slik han fremstår i manifestet som ble oppdaget lørdag, dagen etter bomben i Oslo og drapene på Utøya. Foto: Faksimile fra manifestet / Scanpix. Les mer Lukk

I terrorsiktede Anders Behring Breiviks bok «2083» er enkelte passasjer kopiert nærmest ordrett fra den såkalte Unabomberens manifest.

Det skriver redaktør Hans Rustad i Document.no. Det er punktene 6–23 fra Unabomberens manifest som er sitert, fastslår han.

Små endringer

Unabomberen er amerikaneren Ted Kaczynski, som over en periode på nærmere 20 år sendte brevbomber som drepte tre og såret rundt 20 personer.

Behring Breiviks bok – «2083. A European Declaration of Independence» – ble lagt ut på nettet timer før terroraksjonene i Oslo og på Utøya fredag.

Behring Breivik har kun gjort enkelte endringer i teksten han kopierer fra Kaczynski. Blant annet har han skiftet ut ordet «leftist» (venstrevridd) med «cultural marxist» (kulturmarxist), mens «leftism» (venstreorientering) er skiftet ut med «multiculturalism» (multikulturalisme) og «cultural communism» (kulturkommunisme).

Kritikk av såkalte kulturmarxister og av multikulturalisme står sentralt i Behring Breiviks bok.

Det samme

Kaczynski skriver:

– Når vi snakker om venstrevridde i denne artikkelen tenker vi hovedsakelig på sosialister, kollektivister, «politiske korrekte» typer, feminister, og aktivister for homofile, utviklingshemmede og dyrerettigheter etc.

Breivik har kun gjort noen få endringer i ordlyden i sin bok, og skriver:

– Når vi snakker om kulturmarxister i denne artikkelen tenker vi hovedsakelig på individer som støtter multikulturalisme: sosialister, kollektivister, «politiske korrekte» typer, feminister, og aktivister for homofile, utviklingshemmede og dyrerettigheter etc.

2083

Breivik har spesielt latt seg inspirere av Kaczynskis teori om at den politiske venstresiden lider av et lammende mindreverdighetskompleks, trekker NRK fram:

– De to psykologiske tendensene som underbygger moderne venstreorientering kaller vi «mindreverdighetsfølelser» og «oversosialisering», skriver Kaczynski. Breivik gjentar:

– De to psykologiske tendensene som underbygger kulturmarxisme kaller vi «mindreverdighetsfølelser» og «oversosialisering».

Breivik har likevel ikke sitert Kaczynski noe sted i boka si. 2083 er et politisk manifest som handler om rasekrig og hvordan Europa kan kvitte seg med innvandrere, ikke minst muslimer.

Breivik beskriver dessuten i detalj forberedelsene til angrepene han er siktet for i Oslo og på Utøya fredag.

Les flere nyheter her