Varsler mulig flom på Vestlandet

Slik så det ut under flommen i Gudbrandsdalen for to uker siden. Nå varsler NVE at det kan bli flom på Vestlandet de neste dagene. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix Les mer Lukk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler mulig 3-5-årsflom på Vestlandet. Årsaken er de store nedbørsmengdene som er varslet de tre neste dagene.

Ifølge flomvarselet kan nedbørsmengdene føre til at vannføringen øker raskt i vassdrag på Vestlandet fra Boknafjorden i Rogaland til og med Sunnmøre i Møre og Romsdal.

Vannføringen kan ende opp i 3-5-årsflom i løpet av torsdag ettersom hovedtyngden av nedbøren er ventet tirsdag og onsdag, med mindre nedbør torsdag.

Les også: Varsler fuktig festivalvær

NVE tror at den store mengden nedbør kan føre til økt fare for løsmasseskred i indre strøk, spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekker og elveløp med stor vannføring.

Brevassdrag vil være mest utsatt ettersom nedbøren som er varslet vil komme i tillegg til bresmeltingen som allerede foregår.

NVE gjør oppmerksom på at reguleringer i noen tilfelle vil kunne virke flomdempende, og flomvarselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Les flere nyheter her