Påstand om ti års forvaring for voldtektstiltalt lege

Den tiltalte i den såkalte helikopterlegesaken bør dømmes til ti års forvaring med en minstetid på sju år, ifølge aktor Arne Ingvald Dymbe.

Legen var drevet av seksuelle motiver og spenning da han presset unge jenter for nakenbilder. Han trodde han ikke kunne bli tatt, mener aktor Arne Ingvald Dymbe. Han vil ha 39-åringen dømt til ti års forvaring.

Aktor la vekt på at det skal være begått alvorlige forbrytelser mot en rekke personer over lang tid. Han mener det også er gjentakelsesfare.

Les også: Lege tiltalt for voldtekt av barn og utpressing

Han mener legen bør dømmes til ti års forvaring med en minstetid på sju år, og at 39-åringen fratas retten til å praktisere som lege for alltid.

– Vi ser at tiltalte har liten selvinnsikt og liten evne til empati. Vi vet at dette er vanskelig å behandle, hvis det i det hele tatt lar seg behandle, sa førstestatsadvokat Dymbe.

39-åringen er pedofil, har sadomasochistiske trekk og en dyssosial personlighetsforstyrrelse, har de sakkyndige konkludert med. De sakkyndige mener det vil ta minst fem til ti år å behandle det de anser som en personlighetsforstyrrelse.

– Disse diagnosene har hver for seg en gjentakelsesfare. Tre slike diagnoser samlet blir i hvert fall en slik fare, sa Dymbe.

– Opptrådte ondskapsfullt

Legen opptrådte kaldt og beregnende da han kontaktet jenter mellom 11 og 14 år for å forlede dem til å utlevere nakenbilder av seg selv, ifølge aktor.

– Han brukte barnas språk i tekstmeldingene. Han brukte smiletegn, hjerter. Han ga komplimenter. Han bygget opp tillit og fortrolighet og forsøkte å få til forpliktende avtaler. Hvis han ikke fikk det som han ville, kom snart meldinger av typen: «Jeg trodde vi var venner som kunne stole på hverandre», sa Dymbe i sin prosedyre i Hedmarken tingrett fredag.

– Han la mye press på jentene, de fikk mange instruksjoner. Etter hvert gikk det ikke lenger, og da kom truslene. Vi ser at meldingene kunne være direkte ondskapsfulle og hensynsløse overfor sårbare unge jenter, sa han.

Dymbe har ingen tiltro til tiltaltes forklaring om at han bare hadde økonomisk motiv for å kontakte jentene. Bildene skulle brukes for å presse velstående menn for penger senere.

– Han trodde han var usårbar, at han ikke kunne bli tatt, at han hadde et vanntett system. Derfor ble han slurvete, han hadde holdt på med dette i mange år. Vi ser spor av dette i tekstmeldingen. Når noen sier de vil anmelde forholdet, svarer han at det vil være umulig å ta ham, sa Dymbe.

– Grenseoverskridende atferd

Legens overgrep mot ei 13 år gammel jente mens hun lå i narkose på sykehuset i Elverum er svært illustrerende for hvordan han handler, synes Dymbe. Legen filmet selv at han tok jenta på de nakne brystene.

– Dette forholdet sier jo mye om hva slags grenseoverskridelser tiltalte er i stand til. Det viser at han ikke klarer å motstå en seksuell impuls i en slik situasjon. Og hvorfor filme det? Det må jo være for at han skulle se på det senere i forbindelse med sitt eget seksuelle behov, sa førstestatsadvokaten.

Innrømmer utveksling

Aktor mener det er bevist at den tidligere overlegen klarte å presse noen av jentene til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, som de filmet og sendte til ham. Dermed må han finnes skyldig i voldtekt etter bestemmelsen i straffeloven, sa han.

Aktor viste til at legens egen forklaring i retten sammenfaller i stor grad med hva jentene har forklart. Han kontaktet dem, de utvekslet bilder, og han la senere sterkt press på dem for å få mer.

Legen nekter straffskyld for alle punktene om voldtekt eller forsøk på voldtekt.

– Er det slik at han mener det ikke er trusler? At han ikke har fått noe tilbake? Eller er det slik at han fornekter og bagatelliserer? spurte Dymbe.


Les flere nyheter her