Oslofjordtunnelen stengt 300 ganger i året

Your browser doesn't support HTML5 video.

Brann i Oslofjordtunnellen
Oslofjordtunnelen er stengt 300 ganger i året. Nesten ingen av stengningene er planlagt.

I fjor var det 33 planlagte stengninger på grunn av asfaltering, vasking og andre vedlikeholdsoppgaver. Hittil i år har det vært 26 slike stengninger, skriver Aftenposten.

I tillegg er det ifølge Statens vegvesen mellom 250 og 270 ikke-planlagte stengninger årlig. En stengning varer vanligvis mellom 15 og 30 minutter.

Årsakene til stengningene varierer fra at gjenstander faller av biler og at biler går tomme for bensin, til mer dramatiske årsaker som brannen torsdag der 34 personer ble reddet ut. Tolv av dem ble skadd.

Norges Lastebileierforbund har lite positivt å si om Oslofjordtunnelen. Regionsjef i Buskerud, Vestfold og Telemark, Olav Klasson Vefald, frykter at en langt alvorlige ulykke vil skje.

– Oslofjordtunnelen er håpløs fordi den er så bratt, lang og uten forbikjøringsmuligheter. Den er rett og slett underdimensjonert. Vi bare venter på den store smellen, sier han.

Tunnelen har en stigning på 7 prosent. Det kan være krevende for en del vogntog. Mangel på forbikjøringsmuligheter gjør dessuten at mange sjåfører kan bli stresset fordi de blir sinker i den lange tunnelen, mener Vefald.

Opplysningsrådet for veitrafikken mener at sikkerheten må forbedres.

– Sikkerheten i denne tunnelen er langt fra så god som den bør være. Norge har unntak fra EU-direktivet om tunnelsikkerhet. Vi trenger bedre varsling, bedre lys og markering, parallell rømningsvei. Det er helt nødvendig at tunnel- og veistandarden i Norge tilfredsstiller EUs krav, sier direktør Øyvind Solberg Larsen.

Les flere nyheter her