Høyesterett: Tine slipper milliongebyr

Høyesterett: Tine slipper milliongebyr Les mer Lukk

Høyesterett mener at Tine ikke utnyttet sin markedsposisjon i kampen om hylleplass i butikkene. Selskapet unngår bot på 30 millioner kroner.

Spørsmålet var om Tine hadde kjøpt seg til eksklusiv hylleplass hos Rema og ICA og dermed skviset ut konkurrentene Synnøve Finden og Q-meieriene under leverandørforhandlingene i 2004.

Les også: Tine anker dom om kjedeforhandlinger

Med knappest mulig flertall, tre mot to stemmer, sier landets øverste domstol torsdag at bondeeide Tine ikke brøt konkurranseloven. Tine slipper millionbot for å ha utnyttet sin markedsposisjon, mens staten må ut med sakskostnader på 12,5 millioner kroner.

– Vi er selvsagt svært tilfredse, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine etter seieren i Høyesterett.

Konkurransetilsynet

Saken startet med at Konkurransetilsynet ila Tine et gebyr på 45 millioner kroner etter leverandørforhandlingene mellom selskapene og dagligvarekjedene i 2004.

Gjennom betydelig økte økonomiske ytelser skulle Tine ha sikret seg eksklusiv hylleplass hos Rema for fast hvitost og brunost i 2005 og 2006, samt prøvd seg på å få til en tilsvarende avtale hos ICA, mente tilsynet.

Les også: Tine straffes for leverandøravtale med Rema

Tine gikk til sak og fikk medhold i tingretten, som opphevet vedtaket.

Staten anket til lagmannsretten, som justerte ned gebyret til 30 millioner kroner etter å ha kommet til at det ikke skjedde noe galt i forhandlingene med ICA.

– Ikke påfallende

Høyesterett har under tvil og med tre mot to stemmer kommet til det samme resultatet som tingretten, nemlig at Tine ikke har brutt konkurranseloven.

Flertallet mener at Tine «ikke brukte uakseptable virkemidler» ved at det ikke «forelå bindinger» om at Rema måtte kutte ut Synnøve Finden som leverandør.

Heller ikke de økonomiske betingelsene i leverandøravtalen var av en slik størrelse at det var «påfallende», sier flertallet i Høyesterett.

Mindretallet pekte blant annet på det ansvaret som en dominerende aktør har for å ivareta restkonkurransen i markedet.

– Oppreisning

Tines konsernsjef Hanne Refsholt mener at dommen i Høyesterett er en seier for alle som jobber i selskapet.

– Først og fremst er dette en oppreisning for Tine og Tines ansatte. Dommen er samtidig viktig fordi den innebærer at også store leverandører har et handlingsrom som gir anledning til å fremme gode tilbud. De fleste vil se at det er til fordel for forbrukerne og for konkurransen, sier Refsholt i en pressemelding fra selskapet.

Forsidefoto: Scanpix.

Les flere nyheter her