Mener Jernbaneverket og NSB ikke har kontroll

Helikopter ble brukt i slokkingen av brannen i et togsett og et snøoverbygg ved Hallingskeid på Bergensbanen torsdag. Foto: Odd Arne Olderbakk/NRK / Scanpix Les mer Lukk

Sikkerhetsarbeidet til både Jernbaneverket og NSB får sterk kritikk i to ferske tilsynsrapporter fra Statens jernbanetilsyn.

Heldigvis ble det kun materielle skader i brannen ved Hallingskeid stasjon, men i to rapporter fra april og mai får både NSB og Jernbaneverket sterk kritikk fra Statens jernbanetilsyn (SJT) for manglende kontroll på sikkerhetsarbeidet, skriver Bergens Tidende.

SJT lister blant annet opp 62 punkter som viser at Jernbaneverkets sikkerhetsstyring ikke er i tråd med lover og forskrifter. Flere av punktene omhandler kritikkverdige forhold på Bergensbanen.

Les også: Millionskader etter togbrannen

Samtidig understrekes det i rapporten at den er basert på stikkprøver, og at det derfor ikke er sikkert at alle regelbrudd er avdekket.

– Tilsynet har funnet forbedringspunkter som vi må ta tak i. Blant annet gjelder dette hvordan vi får risikoanalyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner til å henge sammen., sier sikkerhetsdirektør Liv Bjørnå i Jernbaneverket.

I en tilsynsrapport om NSBs virksomhet pekes det på at 13 punkter ikke er utbedret godt nok siden forrige tilsynsrunde i 2008..

Direktør Erik Ø. Johnsen i Statens jernbanetilsyn sier at det er kritikkverdig at NSB ikke har klart å rette opp avvikene.

– Når de får avvik i en rapport, må de være i stand til å rette på det, mener han.

Les flere nyheter her