Lovende forsøk med vaksine mot livmorhalskreft

Forsøk med en vaksine mot livmorhalskreft har vært svært vellykkede, skriver London-avisen The Guardian. Bruk av vaksinen kan føre til at langt færre kvinner rammes, blir det sagt.

Australia var ett av de første landene som innførte et landsomfattende program for slik vaksinasjon. Nå viser en studie at vaksinen fører til betydelig reduserte endringer i cellene i livmorhalsen – endringer som kan være et forstadium til kreft.

Australske fagfolk understreker at det kan ta mange år før man med sikkerhet kan slå fast om vaksinen virkelig reduserer utbredelsen av livmorhalskreft. De beskriver likevel de foreløpige forskningsresultatene som svært positive.

I en artikkel i det britiske legetidsskriftet The Lancet skriver disse forskerne at andelen unge jenter som fikk vaksinen og viste tegn til celleendringer, bare var litt over halvparten så høy som hos de ikke-vaksinerte.

Men dette gjaldt bare for jenter i 17-årsalderen.

Hos voksne kvinner med symptomer på at noe kunne være galt i livmorhalsen, så vaksinen ikke ut til å hatt noen virkning.

Dette regnes imidlertid ikke som overraskende, fordi man vet at vaksinasjon er mest effektiv for jenter som ennå ikke er seksuelt aktive.

Les flere nyheter her