Flomskader for 125 millioner meldt inn til nå

Forsikringsselskapene venter inn langt større krav etter flommen enn det som er rapportert inn hittil. Her er to ryddemannskaper i ferd med å berge trelast fra Fåvang sag i Fåvang sentrum 2. pinsedag. Foto: Ole M. Nybakken / Scanpix Les mer Lukk

Forsikringsselskapene har hittil fått melding om rundt 500 flomskader for til sammen 125 millioner kroner. Beløpet ventes å stige kraftig.

– Vi regner med at det kommer inn mange skademeldinger nå som forsikringsselskapene har ordinære åpningstider igjen etter pinsen, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) til NTB.

FNO administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Minst 200 millioner

Osland sier at det er vanskelig å anslå hva det endelige oppgjøret kommer til å ende på.

– Vi føler oss ganske sikre på at erstatningene blir minst 200 millioner kroner. Men det kan bli mer. Om det blir 300, 400 eller 500 millioner kroner er vanskelig å spekulere rundt. Men vi tror ikke erstatningsnivået blir så høyt som i 1995, sier Osland.

Etter den siste storflommen på Østlandet i 1995 ble det utbetalt 940 millioner kroner i erstatning etter 6.900 skader.

– Men alt tyder på at årets flom blir den mest kostbare naturkatastrofen på 16 år, sier Osland.

I hele fjor utbetalte forsikringsselskapene 180 millioner kroner totalt etter naturskader.

Mjøsa avgjør

Osland sier at avgjørende for det endelige forsikringsområdet er hva som skjer i Østfold og Akershus i dagene framover, og hvor mye Mjøsa stiger.

– Rundt Mjøsa kan det jo være ganske marginalt i enkelte områder, om vannstanden blir så høy at den gjør skade eller ikke. Så det blir en spennende uke, sier Osland.

Han tror forsikringsselskapene vil strekke seg til det ytterste for å få til raske oppgjør.

– Det er jo veldig stor pågang nå, så jeg tror de vil bestrebe seg på å få unna de enkle skadeoppgjørene raskt. For de større og mer kompliserte sakene vil det nok gå noe lengre tid. Det er noen store skader blant annet på næringsliv som trekker opp. Det er også boliger som er tatt av ras, sier Osland.

Gjennomsnittlig erstatning er så langt beregnet til 250.000 kroner, og det er betraktelig høyere enn i 1995.

Alle bygninger som forsikres mot brannskader her i landet blir automatisk også forsikret mot naturskader. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er folk sikret erstatning ved naturskader som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Les også: Vannet stiger fortsatt