Studie: Oljeaktivitet i Nordsjøen skader fisk

Lofotskrei. Illustrasjonsfoto: Scanpix Les mer Lukk

Fisk som får i seg oljekomponenter i Nordsjøen, blir skadd, ifølge en ny studie. Nå advarer forskerne mot alle former for utslipp fra plattformer.

Hvert tredje år gjennomfører Havforskningsinstituttet en overvåking av villfanget fisk i Nordsjøen hvor det undersøkes om utslipp fra olje- og gassaktivitetene kan måles og gi effekter i fisk.

Flere såkalte biomarkører viser at fisken i området hvor oljeutvinningen er størst, blir mest påvirket. De største utslippene fra oljeindustrien kommer fra selve boreprosessen, utslipp av vann som pumpes opp sammen med oljen – såkalt produsert vann – og oljeutslipp.

Dårligere helse

– Det er målt reduksjon i forholdet mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer i fiskefilet og – lever. Dette er også en indikasjon på at fisken som lever i områder med høyt utslipp av produsert vann, har dårligere helsestatus, enten direkte på grunn av utslippene eller på grunn av endringer i fødesammensetningen. Det er spesielt at slike effekter er blitt dokumentert i åpne havområder, der det vil være en høy fortynning av utslippene, sier forsker Jarle Klungsøyr ved Havforskningsinstituttet.

Hyse

Effektene er funnet i hyse på Tampen, som er det området i Nordsjøen med høyest tetthet av oljeinstallasjoner og det høyeste utslippet av produsert vann og kjemikalier. Området omfatter blant annet Statfjord-, og Gullfaks-feltet.

Også svenske forskere har deltatt i prosjektet, og resultatene publiseres i det anerkjente tidsskriftet PLoS ONE.

– Resultatene viser at den pågående petroleumsvirksomheten har negative effekter på fiskearter i våre økosystemer og tilsier at vi i den grad det er mulig, bør unngå alle former for utslipp av kjemikalier og produsert vann, sier Erik Olsen, leder av forskningsprogrammet «Olje-fisk» ved Havforskningsinstituttet.

Les flere nyheter fra ABC Nyheter