Bedre enn fryktet for Akerselva

En ny rapport slår fast at klorutslippet i Akerselva i mars i år ikke har påvirket tettheten av bunndyr. Det betyr at næringsgrunnlag for fiskeyngelen er god. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Klorutslippet i Akerselva i Oslo i vår har ikke påvirket bunndyrene. Det er gode nyheter med tanke på å få fiskelivet tilbake, etter at det ble så godt som utradert.

Etter utslippet av 6.000 liter klor fra Oset renseanlegg i mars har Norsk Institutt for Vannforskning undersøkt økosystemet i elva. Det har resultert i en midlertidig rapport, som skal følges opp med nye undersøkelser i løpet av året.

Les også: Akerselva død i åtte år

Rapporten viser at klorutslippet ikke har påvirket tettheten av bunndyr. Sommergenerasjonene synes i stor grad å komme opp. Det er høy forekomst av både fjærmygg og steinfluer.

Det betyr at næringsgrunnlag for yngelen er god, slår Per Kristiansen, konstituert direktør i Vann- og avløpsetaten, fast.

– Dette er veldig gledelige nyheter. Vi vil fortsette å jobbe med tiltak for å gjøre elva mer robust i framtida, sier Kristiansen.

Les også: Klorutslipp har utradert livet i Akerselva

Etter disse funnene er det bestemt at Oslomarkas Fiskeadministrasjon allerede fredag skal sette ut sjøørretyngel i elva.

En av grunnene til at det er større antall individer enn først antatt kan være den tidlige våren i år.

Det kan ha medført at utviklingen har gått raskere og klekking fra egg har skjedd tidligere enn i 2010. På grunn av kraftig redusert fisketetthet kan redusert beiting av fisk på bunndyr også ha bidratt til høye tetthet, ifølge rapporten.