Endret seksualkultur øker voldtektsfaren

Hanne Kristin Rohde, leder for vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt, og visepolitimester Sveinung Sponheim presenterte onsdag rapporten «Voldtekt i den globale byen». Foto: Lise Åserud / Scanpix. Les mer Lukk

Mer aktiv seksualkultur synes å øke risikoen for å bli utsatt for seksuelle krenkelser eller voldtekt. Registrerte tall viser likevel at Oslo ikke er en «voldtektshovedstad», konkluderer Oslo-politiet.

Onsdag presenterte Oslo politidistrikt rapporten "Voldtekt i den globale byen. Endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur i Oslo". Den analyserer anmeldte forhold for voldtekt og voldtektsforsøk i distriktet i 2010.

Analysen avdekker noen nye funn og trender, men bekrefter også det tidligere analyser har vist.

Rapportens gjennomgang av tall over anmeldte voldtekter i Oslo sammenlignet med København og Stockholm, viser en høyere andel av voldtekter per 100.000 innebygger i de andre nordiske hovedstedene.

– Dataene gir ikke støtte til påstanden om at Oslo er å betrakte som en "voldtektshovedstad, ifølge politirapporten.

Aktivt utprøvende

Analysen viser en endring i seksualkulturen både for kvinner og menn gjennom de siste ti årene. Seksuallivet er blitt mer mangfoldig for både kvinner og menn, de synes å ha en mer aktivt utprøvende og eksperimentell seksualitet.

– Dette kan synes å øke risikoen for å bli utsatt for seksuelle krenkelser eller voldtekt fordi kommunikasjonen rundt grenser synes i en del tilfeller å være krevende. Særlig forsterkes dette av sterk beruselse, ifølge politiet.

Politirapporten konkluderer med at voldtektsrisikoen ikke er økende, men synes endret på grunn av endret seksualkultur. Derfor stiller Oslo-politiet det betimelige spørsmål om ny seksualkultur også skaper nye behov for måter å møte de krenkede på, men overlater til andre å gi svaret.

Hjem og rus

Det finnes ifølge politirapporten fire typiske sammenhenger for voldtekt: fest, relasjon, sårbarhet og overfall.

Maktmiddel varierer fra fysisk vold til mer subtile former. Trusselen om å bli hengt ut med bilder på internett og i sosiale medier er nye maktmetoder

Bopel er hyppigste gjerningssted, også når gjerningspersonen er ukjent.

Alkoholpåvirkning og ruspåvirkning preger voldtektene, og da særlig de festrelaterte.

Mange voldtektsanmeldelser henlegges på grunn av egenart, og en del fordi de ikke tilfredsstiller juridisk definisjon.

Men sammenlignet med andre lovbrudd som krenker og truer menneskers «kroppslige integritet og liv», utgjør voldtekt heller ikke den mest omfattende trusselen.

I 2010 ble det for eksempel anmeldt 2.409 voldstilfeller og 405 tilfeller av mishandling i familien.

Les flere nyheter her